Memorandum o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby bylo mezi ministerstvy obrany a zdravotnictví poprvé uzavřeno v roce 1998. Díky němu je zajišťována letecká záchranná služba v Plzeňském a Karlovarském kraji a přeprava transplantačních týmů IKEM. Nyní ministři Martin StropnickýSvatopluk Němeček podepsali na začátku února dohodu, podle které bude možné nově využívat vrtulníky Armády ČR také k transportu lékařských ECMO týmů za kriticky ohroženými pacienty.

„Pacienti léčení pomocí ECMO patří do skupiny, u které se šance na přežití bez této terapie vyjadřují v jednotkách procent. Přežití novorozenců při zásahu těchto týmů je přitom více než 75 %,“ popsal Novinkám Němeček.

Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je zodpovědný ECMO tým. Tvoří ho většinou 7 osob - dětský intenzivista (lékař pracující v oblasti intenzivní péče - pozn. red.), kardiovaskulární chirurg, perfuzionista (má na starosti mimotělní oběh - pozn. red.), instrumentářka a sestry specialistky.

Jako v sanitce

Záchrannou službu budou zajišťovat vrtulníky z 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely. „Vrtulník je vybaven stejně jako sanitní vůz záchranné služby. To znamená, že tu je kompletní výbava pro umělou plicní ventilaci, monitorace, defibrilátor, odsávačka a další nezbytné přístroje. V podstatě je to identické s resuscitační postelí, která je například na ARO nebo JIP. Doplněno je to o spotřební materiál, stříkačky, infuze nebo dlahy. To vše se musí vozit s sebou,“ uvedl náčelník Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR Michal Mareček.

V rámci letecké záchranné služby provedly armádní vrtulníky za rok 2015 548 letů. Dále loni kbelská základna přepravila 26krát transplantační tým. V případě přepravy ECMO týmů se předpokládá, že by se mohlo jednat o 3 až 5 letů za rok.