Rakovina prostaty je velmi závažné onemocnění s celosvětově narůstajícím počtem zachycených případů. Jen v České republice se v posledních desetiletích výskyt tohoto onemocnění ztrojnásobil.

Vlivem lepší informovanosti mužů, včasnější a modernější léčby, se ale daří stále většímu počtu nemocných nad onemocněním zvítězit.

Ročně je v ČR evidováno okolo 6100 mužů s nádorem prostaty a přibližně 1450 mužů na něj zemře, což je až trojnásobně menší číslo, než tomu bylo dříve.

Příčiny onemocnění

Za hlavní rizikový faktor se považuje dědičnost. „Je prokázáno, že u mužů, v jejichž rodině byl u přímého příbuzného mužského pohlaví diagnostikován nádor prostaty, je riziko rakoviny prostaty několikanásobně vyšší,” vysvětluje urolog MUDr. Zdeněk Otava z pražské Polikliniky Budějovická.

Za další rizikové faktory jsou považovány obezita, nadměrný příjem masa a uzenin, kouření a některé virové infekce. „Zdá se, že nepříznivý vliv může mít i nadměrný příjem vitaminu E, samotného nebo v kombinaci se selenem. Naopak určité ochranné účinky má lykopen, který ve větší míře obsahují například tepelně upravená nebo čerstvá rajčata,” upozorňuje MUDr. Zdeněk Otava a dodává:

„Slibné se v tomto ohledu zdály některé léky ze skupiny inhibitorů enzymu 5-alfa reduktázy, které se užívají k léčbě benigní hyperplazie prostaty. U pacientů, kteří tyto léky užívají, je karcinom prostaty diagnostikován méně často. Ze studií se ale bohužel zjistilo, že pokud už se karcinom objeví, bývá agresivnější.”

Vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA)

„Jedná se o velmi důležité vyšetření, které by měl podstoupit každý muž po padesátém roce života, byť nemá žádné potíže. Muži, kteří mají přímého příbuzného, u něhož byla diagnostikována rakovina prostaty, by měli být vyšetřeni již ve čtyřiceti letech. V případě potíží při močení je třeba navštívit odborníka co nejdříve,” doporučuje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Pozitivní výsledek tohoto vyšetření ale ještě neznamená, že muž má rakovinu. Pozitivně se zobrazuje i v okamžiku, kdy muž má i jiné onemocnění prostaty. Diagnózu rakoviny tedy musí potvrdit až urolog v návaznosti na pohmatové vyšetření prostaty, klinický stav, opakované vyšetření a případně další laboratorní ukazatele,” vysvětluje MUDr. Otava.

V indikovaných případech se pak provádí biopsie prostaty, která případně může rakovinu potvrdit a určit typ nádoru. To umožní do značné míry předpovědět biologické chování (agresivitu) nádoru.

Léčba onemocnění

V počátečních stadiích se nádory prostaty léčí chirurgicky nebo ozařováním. Chirurgická léčba jediná dává šanci na trvalé vyléčení. Účinnost lineárních urychlovačů a nyní módní protonové léčby se zdá srovnatelná.

Zdá se, že protonová léčba má o něco méně nežádoucích účinků, ale vzhledem k tomu, že pacientovi zřejmě nepřináší větší účinnost léčby, nebývá hrazena zdravotními pojišťovnami. V pokročilých stadiích je průběh onemocnění možné zpomalit či dočasně zastavit hormonální léčbou nebo chemoterapií.

„Přes stále se zlepšující situaci v diagnostice a léčbě nádorů prostaty přichází stále velký počet pacientů k lékaři v době, kdy onemocnění není možné zcela vyléčit, ale pouze zpomalit jeho průběh. Pacienti totiž nemusejí na počátku onemocnění pociťovat vůbec žádné obtíže. Pokud by přitom včas absolvovali preventivní vyšetření, onemocnění by u většiny z nich bylo diagnostikováno ještě v době, kdy by bylo vyléčitelné,” upozorňuje  MUDr. Otava a dodává:

„Dalším problémem je, že někteří pacienti v rizikovém věku, kteří potíže pociťují, si, naneštěstí, často pod dojmem reklam ve sdělovacích prostředcích, nějakou dobu snaží pomoci samoléčbou přírodními léky, respektive doplňky zakoupenými v lékárně. Ty přitom před rakovinou nechrání a pacient čekající na efekt takové léčby často odkládá odbornou pomoc. Je tedy zřejmé, že stále zbývá velký prostor pro osvětu.”

Nejmodernější vyšetření zdarma

Zájemci (ve věku 35-50 let) o nejmodernější vyšetření na rakovinu prostaty, tzv. fPSA,  mohou po celý listopad navštívit jedno z pražských odběrových pracovišť společnosti synlab (v areálu UVN ve Střešovicích, v Poliklinice Vítězné náměstí, v poliklinice Kartouzská nebo v Poliklinice Lípa v Seydlerově ulici v Praze 5), kde jim toto vyšetření (z odběru krve) udělají zdarma.

Více informací se dozvíte na https://cz.movember.com; www.fnmotol.cz/movember; www.poliklinika-budejovicka.cz.