Majitelé určitého genu jsou podstatně náchylnější k alkoholismu než jedinci, kteří tento gen (jeho variantu neboli alelu) nemají. Je tedy jasné, že alkoholismus je silně dědičnou vlastností.

Lékařům by mohly objevy genu pomoci při léčbě alkoholismu. Testem na přítomnost specifického genu v genomu pacienta by zjistili, zda se jedná o závislost podmíněnou geneticky.

„Tyto objevy by mohly jednoho dne vést k lepší metodě vyšetření rizikových faktorů pro závislost na alkoholu u každého člověka, možná by tak bylo možné odhalit rizikové jedince ještě před tím, než alkoholu propadnou,“ tvrdí autoři výzkumu doktoři Adron Harris a Sean Farris z Texas University.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: