Virus HIV v těle napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství prudce klesne zhruba do šesti týdnů po nákaze. Potom se propad zastaví a situace se dočasně zlepší. Postupně však bílé krvinky ubývají a nemoc se zhoršuje, tato fáze může trvat po dobu tří až deseti let. Nemocní bez léčby umírají zpravidla do několika málo let,  výjimkou nejsou ani pacienti, kteří zemřou při první oportunní infekci záhy po vzniku AIDS.

Účinná léčba dokáže onemocnění výrazně zpomalit, problémem ale je, že mnozí nemocní jsou nedisciplinovaní a neberou léky podle přesného plánu, tudíž je účinnost léků mnohem nižší, než ve skutečnosti může být.

Je známo, že se virus HIV šíří hlavně v homosexuální komunitě, ale vzrůstá také počet nakažených heterosexuálů. Nejvíce ohroženou a rizikovou skupinou jsou osoby ve věku 18 – 25 let, přičemž nejvíce je jich zaregistrováno v Praze, což potvrzují i diagnostické laboratoře AeskuLab, které v metropoli evidují vzrůstající počet pozitivních nálezů. Na jaře letošního roku lékaři v České republice evidovali téměř 2300 pacientů s virem HIV, ročně jich přibývá více než 200.

Důležitá prevence

Stále platí, že musíme myslet na prevenci a chovat se zodpovědně. Pokud se někdo vystavuje rizikovým kontaktům, určitě by se měl nechat otestovat. Počáteční symptomy, které se projevují v průběhu 2. – 6. týdne po infikaci, často připomínají příznaky mnohem méně nebezpečných nebo dokonce zcela běžných onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. z Fakultní nemocnice Bulovka.

K odhalení HIV je tedy ze začátku zapotřebí krevních testů. Přítomnost životu nebezpečného viru lze zjistit i ze vzorku slin, ale výsledky takového testu jsou pouze orientační.

Chce-li mít člověk jistotu, musí  podstoupit i krevní test, jehož výsledek má vypovídající hodnotu minimálně dvanáct týdnů od rizikového kontaktu,“ potvrzuje MUDr. Veronika Šoupová, vedoucí laboratoře AeskuLab Plzeň.

Krevní testy se dnes mohou provádět zcela anonymně. Cena za vyšetření se pohybuje kolem 318 Kč.