Pod pojmem poruchy příjmu potravy se ukrývají psychická onemocnění, kam se řadí anorexie (úmyslné hubnutí a následné odmítání potravy), bulimie (přejídání a následné vyzvracení jídla) nebo přejídání (způsobené často stresem).

Tato onemocnění se nejčastěji projevují v období puberty, a rozhodně si nevybírají. Jelikož se s nimi ale mnohem častěji potýkají mladé dívky, jsou poruchy příjmu potravy mnohdy mylně označovány jako čistě „ženská” záležitost.

Statistiky ale dokládají opak. Poruchy příjmu potravy trápí i chlapce, u kterých jsou ale kvůli zmíněnému mylnému názoru špatně nebo velmi pozdě diagnostikovány. Jak dokládá nedávná britská studie, jejíž výsledky byly uveřejněny v online časopise BMJ Open, chybná diagnóza tvoří celou čtvrtinu všech evidovaných případů s PPP u mužů.

Chyby v přístupu

Odborníci z univerzit v Oxfordu a Glasgow na dané téma hovořili s 39 mladými lidmi ve věku 16 až 25 let, z čehož bylo 10 mužů. Ptali se na jejich vlastní zkušenosti s určením diagnózy či léčbou poruch příjmu potravy.

Z výsledků zjistili, že u většiny mužů nebyla vůbec stanovena správná diagnóza, takže nebyla ani následně nijak nemoc léčena. Možná je to i kvůli tomu, že sami muži často nepřikládají důležitost různým signálům, které naznačují problémy ve stravování, a tudíž nemají ani potřebu situaci jakkoli řešit.

„Náš výzkum ukázal, že někteří muži možná i mají letmé povědomí o celkovém problému se stravováním, ale přikládají to péči o svou postavu, protože podle většiny jsou poruchy příjmu potravy jednoduše ženský problém,” uvedly pro BBC lékařky Ulla Raisanenová a Kate Huntová.

Společenský tlak

Současná doba vyvíjí nadměrný tlak na dokonalost v mnoha ohledech, a to bohužel i co se týče vzhledu, a muži nejsou výjimkou.

S tím souhlasí i Leanne Thorndyková z charity zabývající se poruchami příjmu potravy. „Tlak na dokonalost, co se týče vzhledu i váhy, zasahuje široké spektrum lidí, muži nejsou výjimkou,” uvedla pro BBC News.

I jim je v časopisech či na internetu předhazována ona umělá dokonalost. Ze všech stran se na ně s rozvojem internetu valí obrázky dokonalých a perfektních mužů. Je pak samozřejmé, že i oni pod tlakem budou mít snahu se takovým vzorům co nejvíce podobat. Musí čelit něčemu, co tu dříve, v době před internetem, nebylo. Není se tedy čemu divit, že spousta z nich takový tlak neustojí.

Čekají je pak stejná zdravotní rizika jako ženy. Vedle špatného psychického rozpoložení se musí vypořádat i s celkově špatným fyzickým stavem, kam patří například řídnutí kostí, problémy s chrupem, dehydratace nebo srdeční a jiné problémy.