S jakými zdravotními problémy se na vás ženy nejčastěji obracejí?

Jelikož se již několik let poměrně úzce specializuji na problematiku gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie (operace využívající k přístupu do ženské pánve šetrnější přístup než klasický otevřený, tj. laparoskopii, hysteroskopii, případně přístup vaginální), jde především o ženy s diagnózami, kde je tento sice chirurgický, přesto relativně šetrný přístup možný. A spektrum těchto operací se za posledních 10-15 let (nejen) v gynekologii výrazně rozšířilo.

Co do četnosti pacientek podle diagnóz pak jde nejčastěji o ženy s benigními onemocněními dělohy (polypy, vrozené vady, ztenčení jizvy po císařském řezu, nitroděložní srůsty, adenomyóza, tzv. kornuální mimoděložní gravidita a především děložní myomy) a s tzv. endometriózou. Většina těchto diagnóz v širším slova smyslu patří do oblasti tzv. reprodukční chirurgie – týkají se žen v reprodukčním věku a případné plánování gravidity je u nich jedním ze zásadních parametrů.

Pokud bych měl jmenovat příznaky, s kterými se na nás ženy obracejí (pokud např. neznají přesnou či pravděpodobnou diagnózu od svých ambulantních gynekologů), pak je to nejvíce abnormální děložní krvácení a pánevní bolest, případně v kombinaci s potrácením a neplodností.

Zmínil jste děložní myomy. Dá se říci, proč u žen vznikají?

Myomy jsou sice jedním z nejčastějších onemocnění ženského reprodukčního období (od cca 15 do 50 let) a jedním z nejčastějších důvodů gynekologické operace, přesto je příčina jejich vzniku stále nejasná.

Akcelerátorem jejich růstu jsou ženské vaječníkové hormony (estrogeny i gestageny - bez nich, tedy před pubertou a v postmenopauze, se myomy netvoří), avšak zdaleka nejde o hlavní či jediný příčinný faktor. Studie tzv. bazálního, tj. stále převážně laboratorního výzkumu, jsou dnes zaměřeny na imunitu, tzv. růstové faktory a zejména na vlivy genetické (genové mutace).

Z epidemiologických dat je zřejmé, že více ohrožené jsou např. ženy černé rasy a ženy, které jsou po 30. roku věku stále bezdětné.

Rentgenový snímek na němž je dobře viditelný děložní myom.

Rentgenový snímek, na němž je dobře viditelný děložní myom.

FOTO: Profimedia.cz

Co všechno může myom v těle způsobit? Může např. bránit početí?

Nejtypičtějším a relativně specifickým příznakem děložních myomů je nadměrné či prodloužené menstruační krvácení, z čehož pak rezultuje chronická chudokrevnost. Ženy s myomy mohou být trápeny pocity tlaku v podbřišku či nadýmáním, ev. častým nucením na moč spíše než prudkými bolestmi. Obtíže nejvíce závisí na velikosti, počtu a zejména uložení myomů vůči děložní dutině a stěně.

Některé typy myomů mohou být příčinou (či jednou z více ko-existujících příčin) neplodnosti či opakovaných potratů. Mohou způsobovat i řadu komplikací v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.

Co to vlastně myom je?

Myom je nezhoubný svalový nádor dělohy, obvykle vycházející z dělení jedné svalové buňky dělohy a rostoucí různým, většinou poměrně pomalým tempem. Pouze v graviditě se objem myomu často zdvoj- či zvícenásobí během několika týdnů či měsíců.

Spolupracujete s nadačním fondem Apolena, který mj. shání peníze na nákup špičkové endoskopické techniky. V čem všem vám endoskopická a laparoskopická technika pomáhá?

Odpověď na tuto otázku má dvě roviny. Zaprvé je zde rovina odborná. Již jsem zmínil, že laparoskopie pronikla do téměř celého spektra gynekologické operativy, a to včetně některých velmi náročných operačních výkonů. Při operacích některých onkologických pacientek či pacientek s těžkou, tzv. hlubokou infiltrující endometriózou, je dnes k bezpečnému provedení výkonu potřeba adekvátní operační technika.

Při těchto operacích, které se rozhodně neprovádí na všech gynekologických odděleních, nýbrž jen ve vybraných centrech, se operatér často pohybuje v intimní blízkosti velkých cév břicha a pánve a v blízkosti tzv. dutých nitrobřišních orgánů (střeva, močovody, močový měchýř), kde bez adekvátního nástrojového vybavení nebo bez optimálního obrazu podstatně více hrozí možnost jejich poranění, což může mít velmi vážné, někdy i fatální důsledky.

Hovořím zde např. o moderním videozobrazení laparoskopií (HDTV, 3D apod.) nebo o jednorázových nástrojích (určených jen pro jednu operaci jedné pacientky, ne více) skrývajících v sobě přednosti tzv. chytrých technologií (pokročilá elektrokoagulace, ultrazvuková čili kinetická energie aj.), případně o robotické laparoskopii.

A ekonomická rovina?

K té pomalu směřuji. Zakoupení moderních technologií, jako je 3D laparoskopie, neřkuli robotika, představuje mnohamiliónové investice, ale i ekonomická náročnost používání jednorázových nástrojů na pracovištích, jako je to naše, tzn. soustřeďujících technicky komplikované operace, je velká a zcela mimo současné rozpočtové možnosti českých nemocnic. A není-li v současné době možná výraznější spoluúčast pacientů, je třeba shánět prostředky jinak.

Nadační fond Apolena vsadil na 100% transparentnost a 100% efektivitu darů. Tedy nakládání s dary lze sledovat na transparentním účtu, kde si lze ověřit, že se nám daří udržovat provozní náklady nadačního fondu na nule.

To je možné jen díky tomu, že chod nadačního fondu financuje spoluzakladatelka fondu, paní ing. Petra Horáková Krištofová, která se jako soukromá osoba na své náklady stará prakticky o vše: fundraising, marketing, právní služby atd.

Je těžké shánět prostředky na nákup této techniky? Může v tom hrát roli, že se jedná o primárně ženskou kliniku?

Je to úkol hodně těžký. Drtivá většina velkým firem a korporací je totiž řízena muži, kterým je tato problematika značně vzdálená, přitom oni jsou ti, kdo o případném daru rozhodují. Tudíž se zde prakticky pokaždé setkáváme s nepochopením, ačkoliv každou z těchto korporací a velkých firem žádáme například jen o 15 000 Kč, což je cena jednoho operačního nástroje pro jednu operaci.

Úspěšní jsme u menších firem, kde se dostaneme s vedením do užšího kontaktu a máme šanci vysvětlit, jak moc potřebná jejich pomoc je. Pak získáváme i přízeň mužů, kteří si hned uvědomí, že mají doma manželky, dcery, maminky atd.

Díky těmto firmám a jednotlivcům se nám za 100 dní existence nadačního fondu podařilo shromáždit přes 110 000 Kč a zakoupit první operační nástroje, které už pomohly prvním pacientkám. Mottem našeho fondu je "Děti potřebují zdravé mámy". Tak to totiž přesně je a já věřím, že najdeme u veřejnosti pochopení.