Onemocnění se nejčastěji objevuje u žen starších 40 let. Postupuje velmi rychle a velmi záhy tak nemocného omezuje ve všech jeho činnostech.

„Pacient s plicní hypertenzí, která již dosáhla posledního stádia, nemůže vykonávat prakticky žádnou fyzickou aktivitu, aniž by se projevily příznaky onemocnění. Únava a dušnost mohou být přítomny neustále,“ přibližuje závažnost onemocnění doc. MUDr. Pavel Jansa, PhD., z Centra pro plicní hypertenzi, VFN Praha.

Diagnóza je snadno zaměnitelná

Za největší problém lékaři považují ten fakt, že jsou příznaky onemocnění snadno zaměnitelné např. s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí nebo některými kardiovaskulárními onemocněními.

Nemoc se totiž projevuje dušností, únavou, bolestí na hrudi už při lehčí fyzické činnosti či otokem dolních končetin. Pravá diagnóza tak bývá v mnoha případech stanovena až po několika měsících i roce a tedy až v pokročilém stádiu onemocnění. „Šance na včasné odhalení nemoci a jejího úspěšného léčení tak jsou minimální,” dodává Jansa.

Mezi obvyklá odborná vyšetření na stanovení příčiny potíží patří EKG, laboratorní rozbor krve, rentgen plic, spirometrie neboli funkční vyšetření plic a echokardiografické vyšetření, které může vyloučit onemocnění, případně dokáže stanovit míru závažnosti. Při hledání příčiny onemocnění někdy lékaři využívají i CT plic, plicní scintigrafii a srdeční katetrizaci.

Nemoc lze léčit, ale ne zcela vyléčit

I když se nejedná o nemoc dnes zcela vyléčitelnou, neznamená to, že ji nelze léčit. Stejně jako u onkologického onemocnění je zde ze všeho nejdůležitější včasná diagnóza, která zajišťuje výrazně lepší prognózu.

Současná terapie se zaměřuje zejména na snižování tlaku v plicních cévách. V takových případech se používají především léky, které cévy rozšíří, ředí krev nebo podporují vylučování tekutin – tzv. diuretika.

Další léčba je ale zatím na bázi vědeckého výzkumu. „V současné době vědci pracují na 452 inovativních lécích na vzácná onemocnění, mezi něž patří i plicní arteriální hypertenze. Blízká budoucnost ukáže, zda vědci byli úspěšní,“ upozorňuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček.