V odosobněném prostředí moderních technologií se jedná o velmi potřebnou a důležitou aktivitu. I proto, že onkologická pracoviště jsou specifická zvýšeným tlakem na všechny, kteří se zde pohybují.

Onkologická problematika se bohužel týká stále vyššího počtu lidí, ať již přímo, v rodině, mezi přáteli, nebo v zaměstnání. Za informacemi o stále modernějších možnostech diagnostiky a léčby se však bohužel ztrácí lidský rozměr nemoci, jež má ty nejrůznější projevy a následky, a které se obecně říká rakovina.

K naplnění potřeb nemocných, kteří často nemají možnost dát prostor svým pocitům a emocím, nejčastěji stačí pozornost někoho, kdo je připraven naslouchat. Člověka, který se rozhodne svůj čas věnovat někomu, pro koho má tato veličina nevyčíslitelnou hodnotu.

Na dobrovolníky jsou kladeny velké nároky

Na dobrovolníky v programech na onkologických pracovištích jsou kladeny vysoké nároky. Existují zde nejrůznější rizika jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, ale také pro dobrovolníky samotné. V dobrovolnických programech na onkologických pracovištích je třeba udržovat úzkou spolupráci všech stran a pravidelnou a častější péči o dobrovolníky.

Již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým občanské sdružení Amelie. Snaží se jim pomoci překonávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onemocněním vyvstanou a to před, v průběhu i po skončení léčby. Činnost odborníků i dobrovolníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna.

Amelie rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologickou problematiku ve spolupráci s VFN v Praze, FN Olomouc, IOR na Pleši a také ve městech a obcích Středočeského kraje v programu Dobrovolní poradci Amelie. Odborný tým Amelie nabízí akreditované vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých.