Lékaři získali data od 84 010 pacientů, kteří byli s tímto typem srdeční příhody přijati do nemocnic v Anglii a Walesu od roku 2003 do roku 2006. V úvahu byly pochopitelně brány takové faktory jako znečištění ovzduší, chřipková aktivita, sezónnost a dlouhodobé trendy.

Velké riziko především pro seniory

Ze zjištění odborníků jednoznačně vzešlo, že nejvíce náchylní jsou k teplotním vlivům osoby mezi 75 a 84 lety a dále pak ti, kteří již dříve onemocněním srdce trpěli.

"Nejméně ohroženi přitom jsou kardiaci, jež delší čas užívají kyselinu acetylsalicylovou, která je obsažena v mnohých běžně užívaných lécích a v podstatě pomáhá s ředěním krve," upozorňují odborníci ze serveru Ulékaře.cz .

Vědci se shodují, že je třeba ještě dalších bádání, která by jimi předloženou novinku potvrdila. Do té doby je lépe především starším kardiakům doporučit, aby se před chladem dostatečně chránili.