Jde o charitativní projekt podporovaný výhradně soukromými zdroji, a to především manželů Kateřiny a Viliama Sivekových, kteří centrum i vybudovali.

"Na první pohled je vidět, že celý projekt je dělán od srdce a s jasným cílem pomoct lidem v nouzi," řekla při návštěvě Livia Klausová.

Viliam Sivek a Kateřina Siveková vítají Livii Klausovou.

Viliam Sivek a Kateřina Siveková vítají Livii Klausovou.

FOTO: modredvere.cz

Terapeutické centrum Modré dveře bylo vybudováno především pro potřebnost kvalitní psychoterapeutické péče v kraji, tak aby lidé s jakýmikoli psychickými problémy, natož s psychiatrickým onemocněním, nemuseli dojíždět za kvalitní péčí.

Náklady na soukromou dopravu jsou velmi velké a dostat se k pomoci hromadnou dopravou je nerealizovatelné. Kvůli tomu se nemocný či jeho rodina ocitá často v zoufalých a téměř beznadějných situacích. A to kolikrát nejen proto, že zde není péče pro nemocného člověka, ale schází i pomoc pro jeho okolí - rodinu, matku, manžele, děti.

Toto všechno nyní Modré dveře umožňují. Více informací na http://www.modredvere.cz/