MUDr. Karel Nešpor, CSc., primář mužského oddělení závislostí v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, upozorňuje v práci, kterou napsal společně se svým kolegou MUDr. Ottou Matanellim, na různá nebezpečí.

Řada lidí například užívá po flámu na ranní kocovinu nesteroidní antiflogistika. To je třeba populární acylpyrin, anopyrin, aspirin a další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Patří mezi ně také pilulky s ibuprofenem, tedy Ibalgin, Brufen, Nurofen apod. „Lidé obvykle nevědí, že tak riskují krvácení do žaludku a vážná poškození jater i žaludku,“ upozorňuje primář Nešpor.

Hazard s nebezpečnou ztrátou vědomí

Pokud zkombinujete alkoholické nápoje (včetně piva) s některými léky určenými na léčbu cukrovky, hrozí prudký pokles glykémie, případně až ztráta vědomí, kterou vyvolá právě hypoglykémie, tedy pád krevního cukru. Běžnější reakcí může být to, že diabetik zčervená, pociťuje nevolnosti, bolesti hlavy, bušení srdce a případně se u něj objeví prudké změny krevního tlaku.

Podobné potíže vyvolává také kombinace alkoholu a antibiotik nebo léků určených k chemoterapii. U nich se navíc může objevit zvýšená nebo silně zvýšená tepová frekvence, někdy dojde k poškození jater. V krajním případě hrozí i srdeční nebo mozková příhoda.

Podezřelé z podílu na smrti Diany

Jak nebezpečným se může stát vzájemné reagování etanolu a antidepresiv, benzodiazepinů či opiátů, případně dalších farmak působících na centrální nervovou soustavu, dokládá smrt princezny Diany a jejího přítele Dodi Al Fayeda. Zemřeli při nehodě, kterou zavinil řidič Henri Paul. Ten nezvládl při vysoké rychlosti řízení svého mercedesu a naboural v pařížském tunelu pod Place de l’Alma.

Princezna Diana

Princezna Diana

FOTO: fotobanka Profimedia

Lékaři mu při pitvě našli v krvi 1,7 alkoholu a také přítomnost Fluoxetinu (užívá se k léčbě depresí) a Tiapridu (podává se např. u psychóz). Je dost pravděpodobné, že tyto léky ještě více zhoršily jeho už tak dost špatné reakce.

Kombinace alkoholu a zmíněných tří skupin léků může vyvolat také těžké otravy. Kromě toho, že zesilují přitlumení centrální nervové soustavy. Podobné následky mají i jeho vzájemné interakce s určitými léky na alergii.

Závratě, mdloby, arytmie

Rizikové je rovněž míchání etanolu s řadou dalších farmak:

  • U léků na vysoký krevní tlak dovede vyvolat závratě, mdloby a poruchy srdečního rytmu.
  • V kombinaci s diazepamem snadno prohloubí útlum člověka, ale na druhou stranu někdy naopak zvýší jeho agresivní chování.
  • Míchání s pilulkami proti vysokému cholesterolu může vést k těžkému poškození jater včetně jaterního selhání. A tak bychom mohli dlouho pokračovat.

Silnější reakce v horku

Obzvlášť nevypočitatelné je to, když alkohol pijí lidé, kteří užívají více léků. Jejích vzájemné interakce představují ruletu. Pokud to dělají pravidelně a dlouhodobě, zvyšují nebezpečí poškození jater.

Schopnost zvládnout tuto kombinaci klesá s věkem. Lidé také netuší, že v horku a při nedostatku vhodných tekutin, které nadměrné pití alkoholu ještě prohlubuje, stoupá rychleji hladina etanolu v krvi. Reakce s léky může být proto silnější a dramatičtější.

Bez mnohých ulevujících tabletek si dnes neumíme představit život.

FOTO: fotobanka Profimedia

Větší riziko různých následků hrozí ženám. Pomaleji totiž odbourávají alkohol. Mají nižší hmotnost a nižší obsah vody v těle, ve které se může rozptýlit. Produkují také méně enzymu alkoholdehydrogenázy. Ten umožňuje štěpení etanolu.

Jednoduchá rada na závěr: Pokud nevíte, jestli se některý lék s alkoholem snáší, nebo ne, raději během jeho užívání abstinujte.

Zajímavé podrobnosti

Velmi podrobně zkoumá rizika kombinace alkoholu s různými léky práce zmíněná v úvodu článku: Interakce alkoholu a jiných látek: častý a komplikovaný problém. Najdete ji na internetové adrese www.drnespor.eu v kapitole Překonání závislosti, texty, svépomocné materiály atd. Do hledače napište heslo: Interakce alkoholu.