Nová studie, kterou zrealizovali američtí vědci z University of California v San Franciscu pod vedením profesorky Linosové, varuje, že právě solária patří mezi nejvážnější spouštěcí mechanismy této závažné choroby.

Opalování v soláriích patří mezi rizikové faktory rozvoje zejména maligních melanomů, tedy méně běžné, ale nejrizikovější formy rakoviny kůže. Avšak tato studie potvrdila, že ultrafialové záření má nebezpečný vliv i na rozvoj nemelanomové rakoviny kůže, která naopak patří mezi nejběžnější formy. Každoročně tímto typem onemocní tisíce lidí.

Nadměrné slunění v mladém věku je riziko

Nejnovější výsledky potvrzují, že uživatelé solária ve srovnání s lidmi, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s umělým sluncem, jsou vystaveni až o 67 % většímu riziku rozvoje spinocelulárního karcinomu kůže a o 29 % většímu riziku bazocelulárního karcinomu. Američtí vědci analyzovali dvanáct studií zahrnujících 9 328 případů nemelanomové rakoviny kůže.

Bazaliom (bazocelulární karcinom)

Bazaliom (bazocelulární karcinom)

FOTO: fotobanka Profimedia

Bylo zjištěno, že lidé, kteří začali navštěvovat solárium před 25. rokem života, patří mezi skupinu vysoce ohroženou rozvojem zejména bazocelulárního karcinomu kůže. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila záření ze solárií za karcinogen první třídy.

Studie primárně poukazuje na skutečnost, že nadměrné slunění a poškození kůže v mladém věku může vést ke zvýšení rizika rozvoje rakoviny kůže. Mezi nejzranitelnější místa na těle patří hlava, krk, uši, záda a ruce. UV záření má také negativní vliv na stárnutí pokožky, vede k většímu množství vrásek.

Solárium je spouštěč

Profesorka Linosová upozorňuje na fakt, že výrazný nárůst výskytu výše zmíněných dvou typů rakoviny v posledních letech skutečně souvisí s rostoucí popularitou používání solárií.

Dodává: „Opalování v soláriích, které patří mezi rizika rozvoje maligního melanomu, je také spouštěč jak spinocelulárního, tak bazocelulárního karcinomu kůže, které patří mezi běžné typy rakoviny. Doufáme, že naše výsledky vyburcují zdravotnické organizace, aby začali pořádat kampaně, které budou před používáním solárií zejména v mladém věku varovat.“

U více než 76 500 Britů je každoročně diagnostikována nemelanomová rakovina kůže, v 90 % způsobená vlivem ultrafialového záření. Je pravděpodobné, že skutečné číslo je 100 000, protože někteří lidé se rozhodnou lékařskou pomoc nevyhledat.

„Mnoho zemí vydalo zákony nařizující omezení solárního průmyslu. Absolutní zákaz solárií byl nařízen v některých oblastech Brazílie. Zákaz používání solárií lidem mladším osmnácti let je ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Rakousku, Belgii, Spojeném království, v některých částech Austrálie, Kanady a Spojených států,“ říká Linosová.

Bazaliom (bazocelulární karcinom)
Nejčastější kožní nádor. Vyskytuje se zejména na obličeji, hlavě a horních partiích trupu. Mívá různý vzhled. Projevuje se např. jako nehojící a šířící se vřed, někdy s mokváním a hnisáním, jindy jako nehojící se uzlík. Místně může vést ke značné destrukci kůže a podkožních orgánů např. ucha, ale nezakládá metastázy a po jeho odstranění je prognóza velmi dobrá. U léčby je důležité histologicky potvrdit, že se skutečně jedná o bazaliom a pak následuje jeho odstranění chirurgicky, zmrazením anebo laserem.
Spinaliom (spinocelulární karcinom)
Zhoubný nádor vycházející z epitelové tkáně (z dlaždicového epitelu). Bývá v různých oblastech těla, především v kůži (zde se označuje jako spinaliom). Tento nádor je méně častý než bazaliom, v závažnosti stojí mezi bazaliomem a nebezpečným melanomem. Klinicky se projevuje jako tužší, postupně se zvětšující uzel růžové či červené barvy. Od bazaliomu se odlišuje agresivnějším chováním, růst je rychlejší. V malém procentu metastazuje. Základní léčbou je úplné chirurgické odstranění. Pokud není chirurgická terapie možná, přichází v úvahu iradiace, léčebné výsledky jsou však horší než při ozařování bazaliomů.