Odbornou záštitu nad projektem převzala Společnost pro transfuzní lékařství. Garantem projektu je MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice.

„Na transfuzních odděleních v ČR ročně daruje krev nebo její složky 215 - 255 tisíc osob. Provádí se přes 400 tisíc odběrů plné krve a přes 160 tisíc přístrojových odběrů. Množství vyrobených transfuzních přípravků stačí na pokrytí potřeby českých pacientů. V posledních letech však dochází k mírnému, ale systematickému poklesu počtu osob, které krev nebo její složky darují, a to je určité varování do budoucna,“ upozorňuje primář Petr Turek.

Dlouhodobým cílem projektu je tak do konce roku 2013 získat 1000 nových dárců krve (prvodárců). Za dárce krve je považována osoba, která v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců třikrát daruje krev na kterémkoli transfuzním oddělení v ČR.

Více informací o procesu darování krve naleznete na www.darujikrev.cz.

Důležité informace
Odběr krve představuje pro dárce zcela minimální zdravotní riziko.
Člověk má v průměru 4 - 6 litrů krve, což je asi 7 % tělesné hmotnosti. Život přímo ohrožuje ztráta asi 1/3 tohoto množství.
Krev lze od zdravého člověka, na rozdíl od jiných orgánů, poměrně snadno získat a jejím podáním nemocným ulehčit potíže či jim zachránit život.