V nejnovějším vydání magazínu Cell vyšla studie poskytující nový pohled na příčinu této poruchy paměti. Její závěry jsou překvapením: nejvýznamnější psychoaktivní součást marihuany (THC) poškozuje paměť, aniž by musela přímo působit na jednotlivé neurony. Tento efekt působí oklikou přes astrocyty, podpůrné a výživné činitele nervového systému, o nichž převažovalo přesvědčení, že v procesu paměti hrají jen druhé housle.

Zjištění nicméně zvyšuje naději na to, že pozitivní efekty marihuany při potlačování bolesti, záchvatů a dalších projevů nemocí jednou nebudou nezbytně přinášet přidružený negativní důsledek na paměť.

„Zjistili jsme, že startovací bod tohoto fenoménu – negativního vlivu marihuany na pracovní paměť – jsou astrocyty,“ komentoval výsledky pokusů na myších Giovanni Marsicano z francouzského výzkumného pracoviště INSERM. „Je to rovněž první přímý důkaz toho, že tyto podpůrné buňky mohou ovlivňovat pracovní paměť,“ doplnil Sia Čang z univerzity v kanadské Ottawě, spoluautor výzkumu.

Potvrzení toho, co se tušilo

Přímý ano, ale ne první. Představa, že astrocyty či astroglie jsou čistě podpůrnou, ochrannou a vyživovací součástí nervové tkáně (svými výběžky propojují krevní vlásečnice a neurony), byla přijímána vědci celé století. Až v posledním desetiletí se objevily práce, které astrocytům přiznaly aktivnější roli, a to zejména v propojování jednotlivých neuronů.

Marihuana znamená nejen euforii či utlumení bolesti, ale i poškození paměti.

Marihuana znamená nejen euforii či utlumení bolesti, ale i poškození paměti.

FOTO: fotobanka Profimedia

Výzkum v Cell se nezabýval ani tak tím, jaké vedlejší efekty na lidskou paměť marihuana má, vědci se spíš soustředili na receptory, které přijímají „normální“ mozkové signály i registrují látku THC, a našli je nejen na neuronech, ale i na astrocytech. Receptory označované CB1R jsou v mozku běžné a vyskytují se na různých typech neuronů.

Marsicano s Čangem experimentálně zaslepili tyto receptory na astrocytech pokusných myší. To zvířata uchránilo od negativního efektu THC na pracovní paměť. Kontrolní skupina myší, která měla vyřazeny receptory CB1R na neuronech, na podání dávky marihuany reagovala očekávaným způsobem – poruchou pracovní paměti. Vědci z toho usoudili, že receptory se musí lišit, že existují dvě varianty CB1R.

„Ukázalo se, že k nejběžnějšímu důsledku intoxikace marihuanou dochází díky aktivaci receptorů CB1R na astrocytech,“ shrnuje zpráva. To otevírá šanci terapeuticky inaktivovat tyto receptory pouze na astrocytech a na neuronech je naopak nechat otevřené. Dá se z toho ale rovněž oprávněně usuzovat, že astrocyty budou mít i další dosud netušené vlivy na činnost pracovní paměti. A nejen na to.

Máme vlastní kanabinoidy

Organismus si totiž sám produkuje látky s podobným účinkem jako kanabinoidy - deriváty marihuany. Tyto přirozené endokanabinoidy vstupují do procesů v těle stejným receptorem jako THC, tedy CB1R.

„Ať pomyslíte na jakýkoli fyziologický proces v těle, narazíte na endokanabinoidy,“ vysvětlil Marsicano. Tyto látky skutečně působí nejen na paměť, ale i na chuť, bolest či náladu. Pochopení procesů, jak tyto přirozené signální molekuly působí na astrocyty – a další buňky – může mít obrovský význam. Kromě jiného by to mohlo ukázat cestu ke zmírnění nebo i k odstranění problémů s pamětí při Alzheimerově nemoci.