Zmrzlina je plná cukru a nasycených mastných kyselin. Tato kombinace může negativně ovlivnit centrum mozku řídící pocity odměny a vnímání požitků. Toto centrum je přitom po konzumaci zmrzliny u některých lidí ovlivněno stejně jako po požití kokainu. A pokud je dotyčná osoba citlivá, má zaděláno na závislost.

„U osob často konzumujících zmrzlinu jsme pozorovali naprosto stejnou reakci mozku jako u osob často užívajících drogy,“ tvrdí doktor Kyle Burger z Oregonu.

Pomocí magnetické rezonance Burger prokázal, že u osob, které se musejí ládovat zmrzlinou, mozek reaguje stejně závisle jako u osob užívajících tvrdé drogy. Centra odměny vyžadují opakované vyvolání pocitů slasti související s konzumací zmrzliny. Stejně nebezpečné jako zmrzlina mohou být i jiné potraviny extrémně bohaté na cukry a nasycené tuky.