Na otázku, zda někdo z jejich přímých příbuzných, tedy rodičů, sourozenců nebo prarodičů, trpí či trpěl některým onkologickým onemocněním, odpovědělo kladně celých 78 procent z dotázaných středoškoláků. Průzkum se konal v listopadu a prosinci loňského roku mezi studenty středních škol po celé republice v rámci osvětové akce s názvem Rakovina není náhoda.

V tomto projektu, který podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna a mlékárenská společnost Madeta, besedují lékaři a studenti posledních ročníků lékařských fakult se středoškoláky o tom, jak se bránit onkologickým nemocem. Besed se od ledna 2011 zúčastnilo již téměř 4500 studentů.

Středoškoláci nejčastěji uváděli, že jejich příbuzní onemocněli nádorem plic (19,3 %), prsu (17,5 %), tlustého střeva (14,5 %), prostaty (8,3 %) a kůže (4,8 %). Zbylých 35,6 % buď uvedlo jiný druh rakoviny (zejména slinivky břišní a jícnu), nebo nevěděli, o jaký nádor se jednalo.

Návyky v rodině hrají velkou roli

Výsledky průzkumu zároveň potvrdily vysokou míru vystavení mladých Čechů hlavním rizikovým faktorům onkologických onemocnění. Zároveň prokázaly, že rodina má rozhodující vliv na vytváření modelů chování, které jsou z hlediska prevence onkologických onemocnění vysoce rizikové. Problémy s kouřením, obezitou a nedostatkem pohybu mají dvakrát častěji děti rodičů, kteří tyto problémy mají také.

Drtivá většina dotázaných českých středoškoláků (92,7 %) dospívá v rodinách, kde na oba rodiče ve zvýšené míře působí alespoň jeden z hlavních rizikových faktorů rakoviny. V téměř polovině těchto případů jde o nedostatek pohybu, v 25 % o kouření, ve 13 % o nestřídmé holdování alkoholu a v 12 % o nadváhu. Naopak pouze sedm procent dotazovaných středoškoláků vyrůstá v rodinách, kde žádný z rodičů nemá ani jedno z těchto zdravotních rizik.

Průzkum proběhl v devíti středních školách: na dvou gymnáziích, čtyřech středních odborných školách, jedné střední průmyslové škole a dvou středních odborných učilištích, a to v Mostě, Světlé nad Sázavou, Spáleném Poříčí, Ostravě, Neratovicích, Rakovníku, Středoklukách, Dačicích a v Praze. Celkem se ho zúčastnilo 355 respondentů, z toho 222 dívek a 133 chlapců ve věku 15 až 18 let.