Medik, nebo chcete-li student lékařské medicíny, je člověk, který chce na prvním místě být prospěšný či užitečný jiným lidem. Takové studium není nijak jednoduché, studenti se učí řadu lékařských postupů, operačních zákroků či jiných definic a praktických věcí ze svého konkrétního oboru. Mnozí studují velmi dlouho a velmi tvrdě.

V souvislosti se základními zdravotními znalostmi se ale poněkud pozapomíná na jistou součást výuky, kterou je právě správná hygiena u mediků, kterou mají předejít především šíření nebezpečných nemocí na své potenciální pacienty nebo na sebe samotné.

A že se nejedná o opomíjení jen tak malé, dokládá i studie týmu z německé Hannover Medical School citovaná serverem Daily Mail. Podle výsledků plné dvě třetiny studentů základní pravidla nezvládají.

Základní hygiena v bodech 

Vybraným studentům byl předložen seznam některých lékařských úkonů (první kontakt s pacientem, příprava intravenózních tekutin, sundání rukavic po zákroku, úprava lůžka pacienta nebo kontakt se zvracejících pacientem aj...) s požadavkem, aby označili, před kterými zákroky je nezbytná hygiena v podobě mytí rukou.

Pouze každý třetí student odpověděl na všechny body správně. Pětina dotazovaných pak označila za nutné i body, před kterými naopak mytí rukou není vždy povinné.

Mnozí medici navíc také přecenili samotnou čistotu rukou. Řada z nich věřila, že si myjí ruce mnohem častěji a lépe, než například zdravotní sestry, ale realitou byl bohužel pravý opak.

Z výsledků tak zcela jasně vyplynulo, že mnozí studenti medicíny by se měli vedle nauky složitých operačních zákroků a technik věnovat stejně usilovně i "klasické" hygieně.