V dnešních dnech finišují vánoční nákupy. Lékárna je již tradičním místem pro nákupy vánočních dárků. Zvykli jsme si tam kupovat kosmetiku, dárky pro krásu a léky pro zdraví.

Prevence civilizačních onemocnění např. osteoartrózy (a s ní spojenou bolest kloubů) je jednou z oblastí, kterou lze účinně ovlivnit. A tato kategorie si již našla svoje místo pod vánočním stromečkem.

Na originálních přípravcích byly dělány celosvětové rozsáhlé studie na mnoha tisících pacientů. Snížení bolestivosti a zlepšení pohyblivosti jsou účinky, které byly jednoznačně ve dvojitých a placebem kontrolovaných studiích dokázány.

Proto farmakologickou léčbu světové lékařské odborné revmatologické společnosti kapacity doporučují. Veliké studie probíhaly i v Revmatologickém ústavu v Praze. Nevýhodou farmakologické léčby je dlouhodobost.

Chirurgická – ortopedická řešení jsou rychlejší a radikálnější. Mají však svá výrazná rizika. Náročná operace ve vyšším věku je značným rizikem vždy. Proto má konzervativní farmaceutický přístup smysl.

Každý může kvalitu svého pohybu a tedy i kvalitu svého života ovlivnit a radikálnímu řešení se i vyhnout. Dárek kvalitního preparátu s ověřenou kvalitou a účinností je praktickým a zároveň i vánočním dárkem.

Reklamní sdělení
Vánoční dárek na klouby z lékárny. GS Condro – s nejvyšší prokázanou účinností Revmatologickým ústavem v Praze.