Ženská hysterie – vibrátor byl jediný lék

Hysterie byla už od starověkého Řecka hojně rozšířená diagnóza téměř pro všechny ženy, které nějakým způsobem vybočovaly z normálu. Mohly být na svoji dobu příliš odvážné a neposlušné, případně trpěly duševní poruchou. Příznaků byla spousta. Například nervozita, nespavost, nechutenství, křeče, ale i nechuť k pohlavnímu styku. Léčba byla jasná – sex a masturbace. Pokud se nenašel nikdo vhodný, kdo by hysterické ženě pomohl, musel se obětovat sám lékař.

Tehdy se tomu ale neříkalo masturbace, nýbrž pánevní masáž. Někdy trvalo i celé hodiny, než se lékaři povedlo přivodit pacientce hysterický záchvat – dnes orgasmus. Tato léčba musela být poněkud kontroverzní, obzvlášť když si uvědomíme, že hysterií trpěly především panny, jeptišky a vdovy.

Obrovský pokrok v léčbě přišel v 19. století s nástupem vibrátorů, které odstranily potřebu asistence a dovolily doktorům léčit mnohem více pacientek. Oblíbená byla i hydroterapeutická zařízení dostupná v lázních.

Hysterie jako nemoc zanikla počátkem dvacátého století, kdy počet případů klesl a dnes již společnost toto onemocnění neuznává.

Drapetomania – touha po svobodě jako nemoc

Co dělat, kdy máte plantáž plnou otroků, kteří se tváří nešťastně a snaží se utéct na svobodu? To musíte zavolat doktora, ten jim diagnostikuje drapetomanii a jediný účinný lék – vybičovat z nich ďábla. Jinými slovy je zbičovat do bezvědomí.

Bible vyžaduje, aby byl otrok poslušný a neměl touhu utíkat.

FOTO: fotobanka Profimedia

Zní to naprosto strašně, ale takhle se tato na první pohled domnělá nemoc léčila. První popsal drapetomanii Samuel A. Cartwright v roce 1851. Podle něj byla nemoc zapříčiněna pány otroků, kteří se „příliš sbližovali s otroky, zacházejíc s nimi jako s rovnými“. Další z příznaků byl, když otrok pozvedl hlavu na pánovu úroveň.

V článku Nemoci a zvláštnosti negroidní rasy Cartwright píše, že bible vyžaduje, aby byl otrok poslušný a neměl touhu utíkat. Dnes už tuto diagnózu naštěstí neznáme.

Homosexualita – dlouho uznávaná duševní porucha

Mnozí zapomínají, že homosexualita byla dlouhou dobu považována za duševní poruchu. Ze seznamu nemocí byla v Americe vyškrtnuta až v roce 1973 (v ČR 1962). V Číně až v roce 2001 po pěti letech intenzivní studie psychiatrů. V mnoha zemích po celém světě jsou homosexuálové stále považováni za duševně nemocné a nemorální.

Rakouský pár chce vstoupil do registrovaného partnerství. To je však v zemi umožněno pouze homosexuálním párům.

Ze seznamu nemocí byla homosexualita v Americe vyškrtnuta až v roce 1973.

FOTO: fotobanka Profimedia

Za svoji orientaci dokonce čelí nejrůznějším trestům. Ty se pohybují od pracovních táborů pro nenapravitelné zločince (Angola), přes pobyt ve vězení (Keňa až 14 let), po trest smrti (Mauritánie, Somálsko).

Dysaethesia Aethiopica – léčba bičem

Další údajná nemoc od Samuela A. Cartwrighta a další důkaz pseudovědy a vědeckého rasismu. I tato nemoc postihovala pouze černé otroky a i na ni existoval jediný lék – bičování.

Tentokrát mezi příznaky patřila lenost, částečná necitlivost kůže, léze na zádech a „tak velká otupělost intelektuálních schopností, až to hraničilo s polospánkem,“ popisoval příznaky sám Cartwright. Ten dále tvrdil, že: „Téměř všichni svobodní černoši jsou nemocí a více či méně postižení, pokud nemají bělocha, který by se o ně staral“.

Podle něj tato nemoc totiž postihovala především svobodné černochy. A léze na zádech, podle kterých se prý nemoc bezpečně poznala? To byly jizvy po neustálém bičování.