Třináctý říjen byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Světovým dnem zraku. Hlavním bodem, na který chce tento den upozornit, jsou především pravidelné preventivní kontroly našeho nejdůležitějšího smyslu, kterými můžeme svůj zrak dostatečně chránit a předcházet tak někdy až zbytečným komplikacím.

I když je prevence blízká řadě z nás, ještě je pořád co zlepšovat. Vyplývá to i z loňských statistik, kdy se z 1000 obyvatel podrobilo vyšetření zraku celkem 496 pacientů, z toho 30 % žen a 25 % mužů.

Lidí se zákalem přibývá

Mezi nebezpečné hrozby, které dokážou náš zrak oslabit, patří podle údajů především šedý a zelený zákal a také makulární degenerace.

Podle statistik podstoupilo v roce 2000 operaci šedého zákalu necelých 50 tisíc lidí. V roce 2010 to bylo již 82 tisíc zákroků. Šedý zákal postihuje především obyvatele starší 65 let a je možné se jej zbavit právě operací, při které je vyměněna oční čočka. „Operace je vhodná, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Již dávno neplatí, že musí tzv. dozrát. Čekat na „dozrání“ je naopak chybou, protože je pak operace daleko komplikovanější," vysvětluje MUDr. Lubomír Továrek z oční kliniky DuoVize, který je specialistou na léčbu šedého zákalu.

Meziročně také přibývá pacientů (věková kategorie 45 let a více), které postihl zelený zákal (glaukom). Jde o onemocnění, při kterém je postupně poškozován oční nerv (zrakový nerv je tvořen přibližně miliónem nervových vláken, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku), a většinou vzniká v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku.

„Většina lidí nemá šanci glaukom rozpoznat, protože je zpočátku zcela bez příznaků. Zvýšený nitrooční tlak není důkazem pro onemocnění glaukomem, ale může být jeho signalizací. Zásadní je absolvovat vyšetření očním koherenčním tomografem (OCT), na základě kterého určí lékaři, zda se jedná o glaukom a doporučí správný postup v léčbě, která zamezí dalšímu rozvoji nemoci.“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka oční kliniky NeoVize Brno.

Zelený zákal nelze zcela vyléčit, je možné pouze zastavit další zhoršování stavu. Neléčený zákal může způsobit úplnou slepotu.

Makulární degenerace a tupozrakost

Výčet onemocnění, která v neléčené formě mohou končit až naprostou slepotou, zahrnuje také tzv. makulární degeneraci. Jedná se onemocnění postihující především jednotlivce ve vyšším věku. Existují dvě formy nemoci - suchá a vlhká, přičemž při méně vážné suché formě dochází k zániku buněk sítnice, při horší avšak méně časté vlhké formě prorůstají škodlivé cévy pod sítnici, což způsobuje otok sítnice.

Projevům nemoci můžeme částečně předcházet zdravým životním stylem a samozřejmě také preventivními prohlídkami. Makulární degeneraci nelze zcela vyléčit, jde pouze pozastavit stávající fázi nemoci. Při závažnější vlhké formě se podávají injekce, které brání krvácení, otokům a ukládání škodlivých látek.

Tupozrakost je oční vadou, která ročně ničí kvalitní zrak mnoha lidem. Jde o nedokonalý vývoj sítnice a nadřazených mozkových center, která zpracovávají obraz. Vývoj této vady končí kolem osmi let věku a nedá se později nijak ovlivnit. Předcházet tomuto onemocnění pomáhají pravidelné oční kontroly v dětství a kontrola očních funkcí. Tupozrakostí podle údajů trpí 4 % dětí.