"Alkohol může být pro mozkové buňky jedovatý," říká Tim McQueeny, který se na výzkumu podílel. Vysvětluje, že alkohol může narušit způsob, jakým se mozek vyvíjí. Nezáleží prý na tom, jaký druh alkoholického nápoje mladí lidé pijí.

Nadměrné množství alkoholu vědci definují jako konzumaci čtyř nebo více nápojů u žen a pěti nebo více nápojů u mužů. Za jeden nápoj se považuje buď 44 mililitrů tvrdého alkoholu, 354 mililitrů piva, nebo 118 až 147 mililitrů vína.

Vědci zkoumali mozky 29 lidí, kteří o víkendech požívají nadměrné množství alkoholu, a zjistili u nich změny v prefrontálním kortexu, tedy části mozku, která řídí pozornost, plánování, rozhodování nebo zpracovávání pocitů.

Podle McQueenyho ale není jejich situace beznadějná. Mozek poškozený alkoholem má totiž schopnost regenerace, když po určitou dobu člověk alkohol nekonzumuje.