Každá žena touží být krásná a ženy po plném či částečném odstranění prsu či po jeho deformaci též. Není důvod, aby se po zbytek života cítily méně žensky. Přestože je to obvykle to poslední na co při léčbě myslí, časem se i u nich mohou vyskytnout pocity méněcennosti.

Zdravotní pojišťovny dnes běžně proplácejí rekonstrukci prsu pomocí implantátů. Velmi brzy však tuto metodu zřejmě nahradí rekonstrukce prsu za použití vlastní tukové tkáně a kmenových buněk. Poprvé tuto operaci u nás provedli lékaři z pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Fatgrafting (přenos vlastní tukové tkáně) je jedním z nejdiskutovanějších léčebných postupů plastické chirurgie současnosti. Podle lékařů jde o šetrnější zákrok bez nutnosti rozsáhlé operace spojené s vložením silikonových implantátů.

Budoucnost přeje kmenovým buňkám

"Jedná se o metodu, která spočívá v odběru tukové tkáně z podkoží kdekoliv na těle, její zpracování a následné aplikace do potřebné oblasti. Lidská tuková tkáň představuje bohatý zdroj kmenových buněk," vysvětluje doktor Jan Měšťák, který současně působí na klinice Esthé i klinice plastické chirurgie FN Na Bulovce.

Podle něj tuková tkáň  obsahuje mnohonásobně více mezenchymálních kmenových buněk než kostní dřeň a je možné, že v budoucnu bude právě tuková tkáň hrát hlavní úlohu v oblasti regenerační medicíny.

"Odoperovali jsme již několik pacientek s vrozenými a získanými deformitami v oblasti hrudníku. Za přispění grantové agentury Univerzity Karlovy brzy v rámci kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce zahájíme studii srovnávající dvě metody rekonstrukce prsu po částečném a úplném odstranění mléčné žlázy," přibližuje MUDr. Ondřej Měšťák a dodává: "Dosud byly rekonstrukce těchto deformit technicky velmi složité a invazivní. Nové metody nám pomohou docílit pěkných výsledků metodami pro pacientku výrazně méně zatěžujícími."

Jedinou nevýhodou této metody je nutnost provést operaci v několika etapách, protože je množství tuku aplikované při jedné operaci omezené. A pak také, že operace prozatím neproplácí zdravotní pojišťovny. Nicméně pokud s operací souhlasí onkolog, nic dalšího již operaci v cestě nestojí.