„Lidé si neuvědomují, jaká rizika podstupujeme, když o takové pacientky pečujeme,“ citoval list doktora Alberta Triana z jižního Miami.

Zatímco aerolinkám jde o to, aby si zavalitý pasažér připlatil i za druhé sedadlo, když se nevejde mezi opěrky na ruce, lékařům jde doslova o kariéru a existenci.

„Všechno je s obézními složitější: je větší riziko komplikací a žalob,“ řekl natvrdo doktor Trian. Žalovat lékaře je v Americe tak trochu národní sport, a není proto divu, že například většina porodů probíhá císařským řezem. Lékaři si proto musí platit vysoké pojištění odpovědnosti za případně způsobenou a prokázanou zdravotní újmu.

Podle Amerického sdružení porodníků a gynekologů byla aspoň jednou podána žaloba proti třem čtvrtinám jeho členů. Lékařka Tracy Brennanová, matka pěti dětí, zanechala po 15 letech praxe porodnictví, protože při částečném úvazku nevydělávala dost na to, aby se jí vyplatilo platit si pojistku, jejíž cena za jediný rok vyskočila z 57 tisíc na 110 tisíc dolarů (1,9 mil. Kč), napsal server WomensEnews.org.

Někteří floridští gynekologové a porodníci oficiálně uvádějí, že na rozměrné pacientky prostě nemají dost velká vyšetřovací lůžka a další potřebná zařízení, ale ve skutečnosti je to víc obava právě z komplikací a žalob, uvedla televize CBSNews. Odmítnout pacienta sice není nezákonné, ale lékařští etici se chytají za hlavu, kam až to může v praxi zajít.