Podle Evy Králíkové z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy na následky kouření zemře ročně v České republice zhruba 23.000 lidí. Pasivní kouření je příčinou několika stovek úmrtí ročně. Zkracuje nejen život lidí, ale i koček a psů žijících v domácnostech kuřáků.

Přesto, že nekuřáci zlozvyk kuřáků tolerují, podle průzkumu studentů by s oddělením kuřáckých a nekuřáckých prostor souhlasilo 64 procent zaměstnanců. Mezi hosty se pro zvláštní prostory vyslovilo 54 procent dotázaných. Polovina pracovníků by byla pro vznik kuřáckých a nekuřáckých restaurací. Mezi hosty s touto myšlenkou souhlasilo 62 procent dotázaných.

Riziko povolání

Podle Zákoníku práce mají lidé sice nárok pracovat v nekuřáckém prostředí, ale zaměstnanci pohostinství jsou smířeni s tím, že jejich profese je spojena s prací v zakouřených místnostech. Králíková uvedla, že zatím se nenašel zaměstnanec restaurace, který by se svého práva domáhal soudně.

Čeští majitelé a zaměstnanci restaurací se domnívají, že zákaz kouření v podniku by vedl k odlivu hostů a následnému propuštění pracovníků. Zkušenosti z USA však ukazují, že tam, kde bylo kouření v hospodách zakázáno, dokonce počet návštěvníků stoupl.