Některé alternativní medicínské postupy mohou být účinné. Především různé relaxační techniky a hypnóza. Nebo takzvaná zelená medicína, tedy léčivé byliny a čaje.

Také chiropraktici užívají účinné metody. I když některé jejich zákroky mohou být nebezpečné. Akupunktura zřejmě nefunguje v důsledku čínské teorie o uvolňování jakési energie, ale spíš se jedná o uvolňování a působení endorfinů, látek příbuzných morfinu, které produkuje mozek.

Strach pohání do náruče léčitele

Ve Velké Británii vznikla už v roce 1998 studie, která naopak konstatuje každoroční pokles zájmu o alternativní medicínu. Stejně jako to, že ruku v ruce s ním klesá i náboženské cítění obyvatelstva. Je to zajímavá myšlenka. Prokazuje souvislost religiozity s prosperitou laických léčitelů. Víra v nadpřirozené bytosti se tak snoubí s vírou v léčebné úspěchy šarlatánů.

A rázem máme vysvětlený americký léčitelský boom. Prý až 80 procent Američanů věří v posmrtný život. A víru v boha tam písemně deklarují na každé dolarové bankovce.
Alternativní medicína těží ze strachu, který lidé mají z bolesti, z onemocnění a ze smrti.

Pacienti většinou nevědí, proč se cítí líp už po samotné návštěvě u léčitele. Zmíněná britská studie uvádí ještě jednu překvapivou okolnost. Úspěch léčby závisí na výši finanční odměny zaplacené léčiteli.

Psychologové to vysvětlují teorií takzvaného poznávacího nesouladu. Pokud někdo zaplatí značnou sumu peněz za léčbu, která by nezabírala, musel by si přiznat, že je pěkný hlupák. Musí tedy chtě nechtě sám sebe přesvědčit, že se začíná uzdravovat. A tato autosugesce ve většině případů funguje.

Zprávy od uzdravených se rychle šíří

O příznivém účinku léčby samozřejmě nemlčí, ale mluví o něm s lidmi ze svého okolí. Taková zpráva se pak šíří jako informační mem (odborníci tak nazývají množení informačních řetězců). Tento mem má povahu jakési infekce, v tomto případě uzdravující.

Stejným způsobem se šíří mem náboženský, který navíc používá takzvaný altruistický trik. Mnozí věřící jsou vskutku dobří a laskaví lidé. Ve jménu víry upřímně pomáhají bližním a přispívají na chudé. Tuto upřímnost je však možné i předstírat. Stačí dodržovat určitá pravidla, plnit povinnosti požadované vírou a dodržovat předepsané rituály.

Problematické bývá také výběrové šíření náboženského memu, který pomáhá pouze lidem stejné víry. Jako příklad bývá uváděna legendární Matka Tereza z Kalkaty. Mnozí v ní viděli a vidí světici. Existují ale důkazy, že pomáhala pouze těm, kteří byli připraveni přijmout katolickou víru.

Tento mechanismus se uplatňuje v náboženství podobně jako v léčitelství. Aby to fungovalo, je nutná stejná víra. Zmíněný mechanismus zároveň ovlivňuje pravidlo prospěšnosti. To říká: „Chovej se vstřícně k osobám kulturně a nábožensky spřízněným.“ Nebo jinak řečeno:„Chovej se vstřícně k těm, kteří se chovají jako ty“.