Španělští vědci testovali třicet mužů, jimž předkládali padesát vět, které v nich měly vzbudit negativní odezvu. Předtím a potom jim skenovali mozky, aby zjistili, jak se na dobrovolnících zlost projevila. Sledovali i puls a tlak v tepnách.

Ukázalo se, že u mužů vztek stimuluje levou polovinu mozku více než hemisféru pravou. A právě levá část mozku je podle listu Metro spojována se spokojeností a pocitem štěstí, zatímco pravá má spíše vztah k negativním emocím, jako jsou stáhnutí se do sebe, strach a smutek.

Zlost podporuje pocit sounáležitosti

"Během naší studie jsme zpozorovali zvýšenou aktivaci v levé hemisféře, což podporuje naši hypotézu motivační úlohy této oblasti," říká dr. Neus Herrero.

"Zlost je poměrně výjimečná, protože ji zažíváme jako negativní. Přesto se ale zdá, že podporuje pocit sounáležitosti. Konec konců je běžné, že když něco vzbudí náš hněv, snažíme se k tomu přiblížit," dodal španělský odborník.

Tento výzkum univerzity ve Valencii je zřejmě první studií, která se zabývá psycho-biologickými projevy vzteku. Ještě zbývá zjistit, zda se tato emoce projevuje stejně i u žen.