Téměř u tří čtvrtin maminek se může za dva až tři dny po porodu objevit poporodní blues, jež se projevuje stavy úzkosti, plačtivosti, lability a podrážděnosti. Někdy tyto stavy mohou být doprovázeny prožíváním negativních emocí k miminku a mateřství vůbec. Avšak poporodní blues většinou bez následků odezní samo.   

Poporodní deprese jsou psychiatrickou poruchou

Poporodní deprese jsou oproti "blues" psychiatrickou poruchou a neliší se od depresí negravidních pacientů. Průvodními jevy jsou nespavost, někdy negativní vztah k dítěti nebo rodině, ztráta hmotnosti. Deprese se vyskytují už u každé desáté maminky, mohou se objevit již v průběhu těhotenství. Léčit je určitě musí odborník.

Odborníci si myslí, že laktační psychóza je určitý druh schizofrenie. Objevuje se u pouhého 0,1 procenta rodiček a velmi často jsou mezi pacientkami ženy s nějakou již léčenou psychózou nebo projeveným onemocněním v rodině. Onemocnění nejčastěji propuká mezi druhým a třetím poporodním dnem, může se ovšem vyskytnout i za měsíc či šest týdnů po porodu.

Laktační psychóza se projevuje i halucinacemi

Karlovarský psychiatr MUDr. Vladimír Beran upřesnil: "Určitě se pacientky nemohou léčit ambulantně, to by jejich ošetřující lékař velmi riskoval. Laktační psychóza patří na oddělení psychiatrie. S dítětem bych maminku s psychózou nenechával po dobu léčby pohromadě, neboť ona je nebezpečná nejen sobě, ale i svému okolí, dítě nevyjímaje. Pacientky si mohou ublížit ostrými předměty, nebo se mohou pokusit také o skok z okna."

Laktační psychóza se projevuje úzkostmi, halucinacemi a maniodepresivními ataky. Novopečené matky však mají poměrně lepší šance na upravení stavu než v případě psychóz vzniklých mimo těhotenství. "Nejprve se zastavuje laktace a hormonálně se podpoří psychiatrická léčba nemocné pacientky," dodal Beran.

Pomoc při problémech po porodu a během kojení poskytuje například Laktační liga, jejíž asistentky pomáhají telefonicky, přes internet a poskytují odborné poradenství navštívením maminek doma.