"Letos se zaměřujeme především na starší ženy, které bývají nejčastějšími oběťmi násilí," řekl Jan Lorman ze sdružení Život 90.

 

Projevy násilí jsou mnohem širší než fyzické útoky,Jan Lorman, Život 90

Za násilí na seniorech se považuje také zanedbávání péče o staré lidi, útoky na jejich psychiku, zneužívání jejich peněz a majetku. Staré ženy bývají podle Lormana násilím ohroženy více než muži, důvodem kromě věku bývá také jejich pohlaví.

Staří lidé podle Lormana také často trpí tím, že jim lékaři předepisují nevhodné léky. "Křehký starý člověk potřebuje jinou medikaci než zdravý dospělý člověk," vysvětlil Lorman.

Každý osmý senior zažil nějaký útok

Téměř každý osmý český senior zažil někdy na vlastní kůži fyzický útok či vyhrožování násilím od svých blízkých či ve svém okolí. Víc než pětina lidí nad šedesát let pak zná ve svém okolí případ týrání starších osob. Vyplývá to ze dva roky starého výzkumu Jihočeské univerzity o domácím násilí, do něhož se zapojilo 1300 žen a mužů nad šedesát let.

K příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech letos sdružení Život 90 v Praze uspořádá dvoudenní setkání odborníků. Budou diskutovat o právech starších lidí vyžadujících péči i o boji proti násilí páchanému na starších ženách.

Sdružení Život 90 se pomoci starším lidem věnuje dlouhodobě. Poskytuje jim poradenství i právní, ekonomické, psychologické nebo pastorační služby, počítačové kurzy a cvičení paměti. Loni služeb poradenské telefonní linky sdružení využilo 12 tisíc lidí.