„Náš objev může mít zásadní dopady pro prevenci aterosklerózy. Zároveň je důležité upozornit na to, že není vhodné toto množství vitaminu K2 získávat větším příjmem potravin. Mnohem vhodnější formou jsou doplňky stravy nebo nízkotučné mléčné výrobky, upozorňuje vedoucí studie Gerrie-Cor Gast z Univerzitního lékařského centra v Utrechtu.

Vědci ověřovali působení vitaminu K2 na 16 057 ženách po menopauze ve věku 49 až 70 let. Při zahájení studie netrpěla žádná z žen onemocněním kardiovaskulárního systému. Účastnice byly sledovány po dobu osmi let. Na konci studie výzkumníci vypozorovali spojitost mezi výrazně nižším výskytem aterosklerózy a zvýšeným příjmem přírodního vitaminu K2. Zvýšený příjem vitaminu K1 neměl podle výzkumníků na prevenci kardiovaskulárních onemocnění dopad.  

Záhadné účinky vitaminů K1 a K2

„Doporučená denní dávka vitaminu K je 90 až 120 mikrogramů pro muže i ženy. S výjimkou novorozenců tuto potřebu pokrývá pestrá strava. U žen v menopauze je vhodné pokrýt zvýšenou potřebu také doplňky stravy,“ doporučuje prof. Vilím Šimánek z Ústavu lékařské chemie a biochemie Univerzity Palackého v Olomouci. 

Podle Šimánka souvisí účinky vitaminů K1 a K2 s jevem nazývaným kalcifikační paradox. „Souběžně s osteoporózou se vápník usazuje ve stěnách tepen, což výrazně zhoršuje jejich pružnost. Tepny se pak snadno stávají náchylné k ateroskleróze.“

Ateroskleróza
Chronické degenerativní onemocnění cévní stěn. Dochází při něm k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Ateroskleróza je nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Onemocnění způsobuje vyšší hladina cholesterolu v krvi. Její příčinou bývá vysoký příjem cholesterolu v potravě. Ateroskleróza může být příčinou řady závažných zdravotních komplikací odlišných podle toho, kde se ucpaná céva nachází. Pokud ucpaná céva zásobuje srdce, může ateroskleróza vést k srdečnímu infarktu. Pokud se céva nachází v mozku, může vést k mozkové mrtvici. Častý je také výskyt aterosklerózy v cévách dolních končetin. Pak může vést k ischemické chorobě dolních končetin.