Karel Nešpor vyzval 160 pacientů, aby se k nim přiřadili. Většina pacientů se označila za "vytrvalce", jejichž cílem je dlouhodobá abstinence. Často se označili také za "střízlivé realisty", kteří si uvědomují negativní důsledky pití a dospěli k závěru, že trpěli dost.

Typologie, kterou Nešpor vytvořil, popisuje převažující motivace k překonání závislosti. Využívá ji při psychoterapii k povzbuzení a posílení naděje. Jednotlivé typy spojuje psychiatr také se cviky vycházejícími z čínské tradice. 

Takzvaní vytrvalci si udržují a chrání svou abstinenci například soustavným doléčováním. Jejich podskupinou jsou pak "zachránci", kteří se stali terapeuty a aktivními členy svépomocných skupin. Pomáhají tím druhým i sobě.

Nejméně pacientů se léčí, protože jim to někdo poradil

"Střízliví realisté" jsou si vědomi důsledků závislosti, tělesných a duševních nemocí, rizika ztráty svobody a zaměstnání, osamělosti. Kvůli těmto důvodům se rozhodli pro léčbu. Hodně pacientů se prohlásilo také za takzvané soběstačné abstinenty, kteří zjistili, že jedině jako střízliví dokážou uspokojovat své tělesné, citové, duševní a duchovní potřeby.

Naopak nejméně lidí se přihlásilo ke skupině "prostých abstinentů", kteří abstinují proto, že jim to někdo poradil. Podle Nešpora se taková motivace časem promění a tito pacienti se stanou "prozíravými optimisty". Ztotožňují se s názorem, že jsou na tom jako abstinenti lépe než dřív, jsou tvořivější a produktivnější.

Přitažlivost motivačních typů pro muže a ženy léčené pro návykovou nemoc (celkem 161 lidí, z toho 119 mužů a 49 žen; každý si mohl zvolit více odpovědí)
 MužiŽeny Celkem
Prostí abstinenti1
1
2
Nadšenci
23
17
40
Střízliví realisté81
18
99
Chytří optimisté 50
12
62
Soběstační abstinenti 6617
83
Hrdinové 328
40
Mystici 23
15
38
Ohleduplní abstinenti 64
16
80
Vytrvalci 77
23
100