Po konzumaci nápoje rychle dochází k rapidnímu zlepšení funkce endoteliálních buněk, které oběhovou soustavu vystýlají. Přitom špatná funkce výstelkových buněk je klíčovým jevem v progresi aterosklerózy.

Doktor Nikolaos Alexopoulos se svými kolegy z kardiologické katedry lékařské fakulty v Athénách zjistil, že po konzumaci čaje se zlepší funkce endoteliálních buněk, na nichž je závislá dilatace (rozšíření) pažní tepny.

Vrchol efektu nastává asi třicet minut po konzumaci čaje a zvyšuje se zhruba o čtyři procenta. Stejně jako v řadě jiných zdravotních účinků spočívá blahodárnost zeleného čaje ve vysoké koncentraci antioxidačních látek, v tomto případě ze skupiny flavonoidů.

Podobné antioxidanty jsou obsaženy také v tmavé čokoládě a červeném víně. Závěry studie byly publikovány v časopise European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.