"Několik minulých generací žilo nezdravě a tento styl se nám otiskl do genetických informací," sdělil Zavoral. Tito lidé postupně dospívají do rizikového věku, kdy se u nich rakovina tlustého střeva projevuje. I kdybychom tedy svůj životní styl nyní změnili, lze v ČR zvýšené riziko vzniku onemocnění očekávat ještě minimálně v pěti až deseti letech.

Podle Zavorala začíná rakovina tlustého střeva u lidí vznikat nejčastěji po 50. roce a vyvíjí se zhruba deset let. V ČR je typickým pacientem šedesátiletý muž nebo žena, kteří objevili ve stolici krev, onemocnění je tudíž u nich v pokročilém stádiu. Toto onemocnění se přitom dá léčit, pokud je diagnostikováno včas.

„Byla vytvořena komise na ministerstvu zdravotnictví, která připravuje podklady, aby lidé od 55 let měli zdarma ze zdravotního pojištění hrazeno kolonoskopické vyšetření na rakovinu tlustého střeva,“ uvedl Miroslav Zavoral, přednosta interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v průběhu mezinárodní konference k rakovině tlustého střeva, která se v pátek 13. června konala v Praze.

Uvedl, že už nyní mají lidé možnost nechat se na tento druh rakoviny testovat pomocí jednoduchého vyšetření, které ukáže přítomnost krve ve stolici, což je v mnoha případech právě první signál rakoviny tlustého střeva.

Kolonoskopické vyšetření, které odhalí případné polypy, z nichž se nemoc vyvíjí, je daleko přesnější.