Relativně největší podporu lidí má podle STEM oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostorů na veřejných místech. Jeho příznivci jsou především mezi takzvanými ohleduplnými kuřáky (82 procent) a vášnivými kuřáky (77 procent). Schvalovalo by ho ale také 70 procent takzvaných tolerantních nekuřáků i 46 procent odpůrců kouření.

Úplný zákaz kouření v restauracích a na dalších veřejných místech pak podporují především odpůrci kouření, a to 89 procent z nich. Akceptovalo by ho jen 23 procent tolerantních a 17 procent vášnivých kuřáků.

Zákon je v nedohlednu

Podpora omezením kouření na veřejnosti vychází podle STEM mimo jiné z toho, že v české společnosti převažují nekuřáci. Mezi Čechy je jich 69 procent a přibližně polovinu z nich tvoří odpůrci kouření. Nejvíce odpůrců kouření je mezi ženami, vysokoškolsky vzdělanými lidmi a osobami staršími 60 let.

Zákonodárný sbor o omezování kouření na veřejných místech diskutoval v minulých letech již mnohokrát.

V březnu sněmovna projednávala návrh novely protikuřáckého zákona, podle které by i v ČR mohl platit absolutní zákaz kouření v restauracích. Nakonec ale návrh vrátila k novému projednání výborům a podoba a osud novely tak zůstávají nejisté.