„Z této studie plyne jeden vzkaz dnešku, čím více je muž aktivní, tím je více schopen se chránit před vznikem této rakoviny. Pokud má práci v kanceláři, měl by se pravidelně fyzicky pohybovat, aby to vyvážil,“ prohlásila docentka Beate Ritzová z Jonssonova centra pro rakovinu při University of California Los Angeles.

Její tým přiřadil skupině dvou tisíc pracujících mužů tři stupně námahy: nízký, střední a vysoký. Nízký stupeň představoval manažery, supervizory, analytiky, administrátory a stavbyvedoucí.

Střední fyzickou aktivitu měli vedoucí mechanici a technici, inspektoři a konstruktéři. Vysoce fyzicky náročnou práci pak zedníci a betonáři, montéři, svářeči, skladníci, malíři, dělníci, frézaři, řidiči kamiónů a správci.

Po desetiletém sledování se rakovina prostaty vyskytla nejčastěji u těch mužů, kteří měli práci s nejmenší fyzickou aktivitou. Srovnáním s dalšími podobnými studiemi došli experti z Kalifornie k závěru, že v prevenci rakoviny prostaty je důležitá pravidelná nikoli však občasná fyzická aktivita.