Doktorka Charlotte Myrupová sledovala výskyt rakoviny varlat u první a druhé generace dánský imigrantů a původních obyvatel Dánska. Její tým posbíral data 2,1 miliónu mužů žijících v zemi mezi roky 1968 a 2003. Mezi nimi bylo 345 tisíc imigrantů a 56 tisíc mužů, kteří se narodili v Dánsku přistěhovalcům.

Riziko testikulárního nádoru bylo znatelně nižší u první generace imigrantů ve srovnání s muži, kteří se v Dánsku narodili rodičům imigrantům či původním obyvatelům.

„Rozdíl v míře rakoviny varlat u mužů narozených zahraničním rodičům v Dánsku ve srovnání s těmi, kteří se do Dánska přistěhovali jako děti či dospělí, vede k možnosti, že tuto chorobu ovlivňují faktory prostředí při vývoji v děloze,“ napsali autoři.

U mužů, jež se do Dánska přistěhovali už jako děti či dospělí, bylo riziko rakoviny varlat o 63 procent nižší ve srovnání s těmi, kteří se narodili přímo v Dánsku.