Nejvíce jsou plíce ohroženy tímto zhoubným onemocněním při kouření. Tým profesor Cedrika Garlanda z University of California tvrdí, že druhým rizikovým faktorem může být naopak nedostatek slunění.

„Nižší hladina záření UVB je spojená s vyšším výskytem rakoviny plic,“ uvedl v závěru své studie profesor Garland. Jeho tým sledoval, jak souvisí míra a délka vystavování se účinkům UVB s rakovinou plic ve více než stovce zemí na všech kontinentech světa.

Kouření způsobuje 75 až 85 procent nádorů plic, ale nedostatek záření UVB, které v kůži vyvolává syntézu vitaminu D, ovlivňuje vznik rakoviny tohoto typu také. Dalším rizikovým faktorem bylo vdechování vzdušných aerosolů pocházejících z průmyslu a dopravy.

Rakovina plic se nejméně vyskytuje kolem rovníku

Nejnižší nemocnost nádorem plic byla prokázána u lidí kolem rovníku, kde je nejvyšší míra záření UVB. U mužů bylo nejrizikovějším faktorem kouřením, zatímco slunění toto riziko snižovalo. U žen byly nejrizikovější kouření a aerosole, zatímco slunění opět hrozbu snižovalo.

„Předchozí studie zjistila, že pacienti, kteří podstoupí operaci rakoviny plic během léta a přijímají více vitaminu D orálně, mají lepší šanci na přežití než pacienti, kteří měli operaci v zimě a kteří přijímají v potravě vitaminu D nejméně,“ dodal Garland.