Až 18 000 kuřáků zemře na nemoci způsobené kouřením. Pasivní kuřáci sice neumírají na tyto nemoci v takovém počtu, přesto je podle posledních výzkumů jejich zdraví ohroženo víc než u kuřáků. Často totiž vdechují jedovaté látky z cigaret v mnohem větších koncentracích než samotný kuřák.

A právě proto tolik lidí usiluje o to, aby se na veřejných místech nekouřilo a to včetně restaurací.

Nekuřácké restaurace nebankrotují

Zastánci kuřáků často argumentují tím, že restaurace bez kuřáků by prostě ve velkém počtu krachovaly. Zkušenosti ze zahraničí např. z Velké Británie, Belgie, Švédska, Norska, Litvy, Itálie či Austrálie ukazují, že tomu tak není.

"Vliv nekuřáckých restaurací na ekonomické výsledky je pozitivní nebo žádný a to včetně malých podniků a barů. Jako příklad lze uvést restaurace v New Yorku, kdy bylo po zákazu kouření v pohostinství vybráno o 12 % více na daních než předchozí rok, vzniklo tam přes 10 000 nových pracovních míst a bylo uděleno přes 270 nových licencí na restaurace," říká Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku.

Pokud české restaurace mají zájem o zahraniční turisty, neměly by čekat na zákony. Zejména Američani a Japonci si potrpí na nekuřácké prostředí během celého dne, včetně večera. V době oběda však takovéto restaurace vyhledává většina národů.

Asi největší zájem o tyto podniky mají rodiny s dětmi. Každý rozumný rodič chce alespoň své děti před nebezpečným kouřem ochránit.

Podle dubnového výzkumu společnosti Median vyjádřilo podporu nekuřáckým restauracím 64 %  respondentů. A to nejenom z řad nekuřáků, ale i samotných kuřáků, kterých by se zákaz negativně dotkl. 45 % pravidelných a 41 % nepravidelných kuřáků by si přálo zavedení nekuřáckých restaurací.

První výzkumy prokazují pozitivní vliv nekuřáckých restaurací na zdraví lidí

Přestože většina "nekuřáckých" zákonů je v platnosti pouze několik let, je již možné hodnotit dopady na výskyt těch nemocí, kterými pasivní kuřáci trpí nejvíce - onemocnění srdce a cév. Za všechny studie, které dokazují velmi rychlý a výrazný pozitivní vliv na snížení počtu akutních srdečních onemocnění, můžeme uvést výsledky z italského regionu Piemont.

Již během prvních šesti měsíců, kdy byl zákon o nekuřáckých restauracích v platnosti, zde zaznamenali pokles hospitalizací z těchto příčin o 11 % oproti stejnému období předešlého roku. V Pueblu v Koloradu bylo s odstupem osmnácti měsíců po stejném opatření dokonce o 27 % méně hospitalizací.

Podle Evy Králíkové ze Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku například ve Skotsku po prvním roce nekuřáckých restaurací klesl počet akutních infarktů myokardu o 17%.

Seznam nekuřáckých restaurací u nás naleznete na:
www.dokurte.cz