Srdečních arytmií existuje mnoho typů. Fibrilace síní je nejčastějším a nejsložitějším z nich. Některé arytmie jsou podle lékařů bezvýznamné, jiné ohrožují život člověka. Lidé k nim mohou mít vrozené dispozice. Riziko jejich vzniku zvyšuje také prodělaný infarkt. Prevence je možná jen u některých typů arytmií. "Celá řada arytmií se vyskytuje bez ohledu na to, zda žijeme nebo nežijeme zdravě," uvedl Kautzner. 

Odhalit arytmie pomáhá takzvané Holterovo monitorování. Pacient u sebe nosí přístroj o velikosti walkmanu, který zaznamenává srdeční rytmus po 24 hodin či po sedm dní. Záznam pak další zařízení vyhodnotí. Podle odborníků je sedmidenní monitorování považováno stále spíš za klinický výzkum, proto ho prý pojišťovny adekvátně nehradí. 

Malý záznamník stojí podle Kautznera zhruba 60 000 až 90 000 korun. Vyhodnocovací stanice přijde na stovky tisíc. Podle lékařů není těchto zařízení dostatek, proto bývají čekací doby na monitorování dlouhé. K pořízení dalších přístrojů by měl přispět sbírkový projekt, na němž spolupracuje Nadační fond Moderní léčba arytmií.