Prvok Toxoplasma gondii má několik vývojových fází. V člověku se nerozmnožuje pohlavně, ale mnohá nepohlavní stadia se zapouzdří v měkkých tkáních, kde se chrání před imunitním systémem těla. Do okolí vypouští bílkoviny, jež podle nejnovějších poznatků mění chování nejen drobných hlodavců, ale také člověka, jenž se může stát mezihostitelem.

Pohlavní stádium se vyvíjí pouze v kočkovitých šelmách od domácích micek až po lvy. Když se toxoplasma dostane do myši či krysy, mění její chování tak, že je méně obezřetná a snadno se stane potravou kočky, v níž se pak vyvíjí pohlavní stadium parazita.

U člověka však nachází nepohlavní stádia toxoplasmy konečnou, neboť se jen stěží stane potravou koček, ledaže by jej sežral tygr. Chování v člověku ale prvok mění také.

Na Zemi je nakaženo až 65 procent lidí

Mužům snižuje IQ, mění jejich chování na asociální, obhroublé, nezávislé, riskantní, násilné, žárlivé a mrzuté. Infikované ženy jsou vedle toho otevřenější, méně konfliktní, prostší v myšlení, přátelštější a také snadno sexuálně dostupné.

V rozvojových částech světa je nákaza toxoplasmou velmi častá. Zdravotníci odhadují, že na celé Zemi je jí nakaženo až 65 procent lidí.