Počet loni uzavřených manželství se proti předchozímu roku 2003 zvýšil o 2500. Rok 2003 představoval pro svatební síně černé období, protože počet uzavřených sňatků byl nejnižší od roku 1993 - konalo se pouze 48 943 obřadů. Loňský nárůst na 51 447 uzavřených sňatků tak představuje druhý nejhorší výsledek v historii České republiky.

Loni rovněž již po několikáté v řadě vzrostl počet rozvodů - rozvést se nechalo více než 33 060 párů. To je druhé nejvyšší číslo po roce 1995, kdy se rozpadlo 33 113 rodin.

Z loni narozených dětí byla téměř třetina přivedena na svět mimo manželství - od roku 1988 rostoucí křivka dosáhla loni vrcholu podílem 30,6 nemanželských dětí. Nejvyšší podíl statistici naměřili u žen se základním vzděláním.

Počet interupcí klesá

Ještě na počátku devadesátých let končilo interrupcí každé třetí těhotenství, zatímco loni to byla jen pětina. Za pokles podle statistiků může stále častější používání antikoncepčních prostředků. Zatímco na počátku 90. let lékaři předepsali antikoncepci asi 17 procentům žen, v roce 2003 antikoncepci bralo 47 procent žen v reprodukčním období. Naprostá většina (85 procent) žen užívá hormonální antikoncepci.

V průběhu devadesátých let také vzrostl počet umělých přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů, jejich počet se dlouhodobě pohybuje kolem 20 procent. Nárůst však podle statistiků zřejmě způsobil fakt, že od roku 1993 byl zaveden poplatek za každé jiné umělé přerušení těhotenství. Před zavedením poplatku byl podíl asi o deset procent nižší.