Tazatelé oslovili přes pět stovek mužů, kteří mají alespoň jedno dítě do věku sedmi let, a zajímali se o jejich názor na těhotenství. Osmatřicet procent respondentů přiznalo, že by sami rádi na vlastní kůži zkusili, jaké to je nosit vlastního potomka pod srdcem.

Tito dotázaní připustili, že vlastně svým partnerkám závidí jejich zkušenost. Zajímavé je, že zmíněný zážitek by jim s chutí přenechal zhruba stejný počet žen, které již přivedly na svět nějakou ratolest.

Příslušníci silnějšího pohlaví ve Francii se nijak nebrání ani tomu, aby se o rodinný přírůstek starali i po jeho narození. Plných osmašedesát procent tázaných uvedlo, že by pečovali o novorozence i po dobu více měsíců. Ovšem za předpokladu, že by obdobná starostlivost byla finančně přijatelnější a příznivější.

Přesto 71 procent dotázaných uvedlo, že by byli schopni a ochotni vzít si třeba rok neplacené dovolené, popřípadě si během otcovské dovolené přivydělávat, aby se mohli naplno věnovat synkovi nebo dcerce.