V rámci studie polští a němečtí odborníci zkoumali 100 párů, které byly ve svazku v rozmezí od tří měsíců po 45 let. U každého jedince testovali jeho čichové a chuťové preference tím, že měl dotyčný očichat a posléze ohodnotit různé vzorky (růže, eukalyptus, uzené maso apod.). Stejným způsobem pak testovali u každého i chutě (slaná, sladká, kyselá apod.).

Výsledky byly jasně čitelné. Čím déle spolu byli dva lidé ve vztahu, tím pravděpodobnější bylo, že sdíleli podobné chutě a vůně, uvedl server Time.

„Společně sdílené prostředí a návyky, stejně jako vystavení podobným čichovým a chuťovým vjemům, mohou časem utvářet podobné preference obou partnerů,“ uvádějí odborníci ve zprávě.

Podle některých by mohla být vysvětlením i biologická vazba, důležitá z hlediska evoluce. Čím podobnější chutě a vůně u partnerů jsou, o to více se k sobě hodí.

Vedle toho existují ovšem i další, pravděpodobnější (i když zatím nepotvrzené) důvody. Na počátku třeba ten, že si lidé automaticky vybírají partnera, který má podobné stravovací preference. Dosavadní studie ovšem zatím prokázaly, že se při výběru partnera lidé zaměřují spíše na osobnostní rysy než na chuťové preference.