Hlavním faktorem, který má výrazný vliv na četnost i kvalitu milostných hrátek mezi partnery, je věk. A to nejen ten skutečný, ale i ten, na který se cítíme, uvádí zpráva Kinseyho institutu z univerzity v americké Indianě. Studie provedená v roce 2017, zveřejněná ve vědeckém časopise Journal of Sex Research, podrobně zkoumala, jak právě věk ovlivňuje četnost milování partnerů.

Během desetiletého období zkoumání se vědci dotazovali téměř 1200 dospělých, jak často mají sex, jak „kvalitní” je jejich milování i jak si ho užívají. K určení subjektivního věku každého jedince použili jednoduchou otázku: Mnoho lidí se cítí mladší nebo starší, než ve skutečnosti jsou. Na jaký věk se většinou cítíte?

Výsledky nebyly až tak překvapivé, vše záleží na postoji jedinců. Lidé, kteří uváděli, že se cítí starší, než ve skutečnosti jsou, měli i méně sexu s partnerem a jeho kvalitu označovali jako horší.

Během deseti let sbírání dat se pak četnost sexu sledovaných lidí snižovala, za posledních šest měsíců se zjištěné číslo pohybovalo v rozmezí 2,5krát až 1,8krát za zmíněné období. Žádným překvapením také nebylo, že lidé trpící různými zdravotními potížemi měli sex méně často než ti zdraví. A páry, které vykazovaly na začátku studie vyšší četnost milování, měly sex v průměru častěji i po deseti letech sledování než ostatní.

Být stále mlád

Co si z toho všeho vzít? Pokud se lidé cítí mladí, bez ohledu na skutečný věk, budou aktivnější i v milostném životě. Navíc právě takoví jedinci bývají všeobecně zdravější a žijí déle, dodávají vědci pro Women’s Health magazine.

Stále ale nezazněla odpověď na otázku, jak častá frekvence sexu je ideální. Poslední průzkumy naznačují, že páry mající sex alespoň jednou týdně jsou ty nejšťastnější.