Naše společnost řeší sex na denním pořádku. Nezaobírá se ale opačným protipólem, a to proč ho lidé neprovozují. Jde totiž o tabu, které málokdo přizná natož, aby o tom otevřeně mluvil. Spousta problémů, kvůli kterým sex nemáme, se přitom dá vyřešit snadno.

Zdravotní důvody

Zdravotní komplikace jsou podle Daily Mailu hlavní příčinou, proč lidé nemají sex. Týká se to převážně lidí, kteří trpí srdečními onemocněními a bojí se, že zátěží si při sexu přivodí infarkt. Totéž zažívají jedinci s kardiovaskulárními problémy, v jejichž případě je hlavním strašákem mrtvice.

Chronická bolest snižuje potěšení ze sexuálního aktu a limituje i nejrůznější pozice. Deprese a stres mohou být rovněž příčinnou a stejně tak ovlivňují naše chutě i léky na chronickou bolest.

Dalším nepřítelem sexu je diabetes a nadměrná obezita. Diabetes často vede k ukončení pohlavního života i o 15 let dříve, než je tomu u zdravého člověka. Velká tělesná hmotnost pak ničí dobrý pocit z intimity, která tvoří hlavní stavební kámen sexu.

Léky i spánek

Osobnostní poruchy, závislost a zneužívání návykových látek, ale i špatná kvalita spánku se negativně odráží na sexuálních zájmech a schopnostech. Zároveň výzkumy uvádí, že mnoho léků, jako jsou antidepresiva a léky proti úzkosti, snižují libido a sexuální aktivitu.

Roli může hrát i nízká hladina testosteronu u mužů a nízká hladina dopaminu a serotoninu u obou pohlaví.

Sociální a emocionální faktory

Osamělost snižuje množství času stráveného s ostatními lidmi a příležitost k vzájemné intimitě. Proto se lidé, kteří se cítí osamělí často upínají k pornografii a ta může do budoucna i negativně ovlivnit jejich sexuální výkonnost.

Mnoho starších dospělých se také nezaobírá myšlenkami na sex, protože kvůli tomu cítí hanbu nebo si zkrátka připadají "příliš staří na sex". Nicméně tyto úvahy jsou neopodstatněné, protože sex může být i do vysokého věku samozřejmostí.

Řešení

Naprostá většina lidí se stydí své trápení se sexem sdílet se svým lékařem. To je ale chyba, mnoho zdravotních obtíží se totiž dá lehce obejít, stačí se jen poradit. Podobně je i to i se sociálními a emocionálními faktory, kdy není nikdy na škodu vyhledat odbornou pomoc psychologa. Největším problémem společnosti totiž je, že převažuje kultura „neptat se a nemluvit o tom” a právě pravý opak dokáže téměř každý problém odstranit.