Tyto reakce mají hluboké kořeny v dávné minulosti. Provázejí člověka v jeho vývoji. Od zvířecích předků přes pravěk a středověk lidstva až do dnešní doby. Přinášíme si je v genech, určitá schémata chování máme vrozena. V evoluci se osvědčila jako funkční a vedla k zachování vlastních genů.

Pochopením těchto schémat se zabývá evoluční psychologie. Základním smyslem naší existence je to, abychom zajistili přežití svých genů. A jak vypadá nevěra z pohledu evoluční psychologie? Jak ohrožuje partnery z hlediska zachování genů v budoucím potomstvu?

„Žena ztrácí partnerovou nevěrou méně. Sice hrozí, že její děti budou mít méně zdrojů nutných ke svému přežití a rozvoji, protože ty budou plynout i jinam. Ale to je všechno. Z hlediska zachování genů jí nehrozí, že by musela vychovávat děti manželovy milenky, které nejsou její. Muži to naopak hrozí velmi reálně.

Jak se říká, matka jistá, otec vždy nejistý. V mužích je proto evolučně zakódováno, že musí střežit věrnost své partnerky a chovat se více vlastnicky, než je tomu naopak. Žádný chlap nechce investovat do kukaččího mláděte, které nenese jeho geny. Tím by snižoval šanci, aby přežily jeho geny a pokračoval jeho rod. Ten jako by symbolizoval jeho nesmrtelnost. Muži jsou proto v tomto ohledu agresivnější a méně shovívaví,” vysvětluje psycholožka Alice Vondrová.

Ženská nevěra se od mužské liší

Zatímco u mužů se jedná především o sexuální pudy, ženám jde především o city. Chtějí být opět žádoucí, ale nejen v sexu. Očekávají, že jim milenec bude naslouchat a rozumět i po citové stránce. Pokud se tak stane, začnou být milenci zcela oddány. A to dokonce až tak, že za svou minulostí spálí veškeré mosty. A tak zatímco mnozí nevěrníci žádají u svých žen o odpuštění, nevěrnice své původní vztahy dobrovolně opouštějí. Samozřejmě není tomu tak vždy.

Existují ženy, které dokážou žít i desítky let dvojí život jako muži. Ale jedná se spíše o výjimky. Ne každá žena v pohodě zvládá mít sexuální styk se svým manželem i milencem.

„Obvykle dělají vše proto, aby se sexu doma vyhnuly, aby paradoxně nepodváděly milence. Proto také existence milence bývá častěji důvodem k rozvodu než mužova milenka," upozorňuje v knize Láska a sexualita v trvalém vztahu Yvon Dallaireová.