Problém nastává ve chvíli, kdy jsou vztahy s povahově stejnými muži opakovaně odsouzeny k nezdaru. Bohužel spousta žen má sklony vracet se stále k těm samým, neuspokojivým schématům vztahu s partnery, kteří jsou například narcističtí, mají majetnické sklony, nebo jsou velkými manipulátory. Proč k tomu vůbec dochází?

Stále dokola

Gaëlle je osmatřicet let. Již dlouho navazuje vztahy s muži, které jsou předem určeny k nezdaru. Jaký je společný rys mužů, které si vybírá? Sklony ke špatnému zacházení a neschopnost trvalého vztahu.

Pětatřicetiletá Sandrine mívá zase poměr s muži, kteří jsou náchylní k propadnutí návykovým látkám.

„Neuvědomila jsem si to hned, ale všichni tři poslední partneři měli problémy s alkoholem nebo s konopím," přiznává.

Jak vysvětlit, že někteří lidé vyhledávají vždy stejný typ partnera, který jim nemůže vyhovovat? Jak skoncovat s těmito neúspěchy v lásce a konečně se zamilovat do někoho, kdo nám vyhovuje?

„Zlozvyk” je vytvořen už v dětství

„S tímto problémem se setkávám ve své praxi téměř denně," konstatuje psychoterapeutka Géraldyne Prévotová Giganová. „V dětství a dospělosti si vytváříme určitou vizi světa a vzory. Ty vycházejí z rodinného a sociálního prostředí a často jsou výrazně dysfunkční. Vracíme se tedy k tomu, co známe. Vrháme se do vztahů odsouzených k nezdaru, přestože si uvědomujeme, že budou špatné," vysvětluje.

Gaëlle nakonec za pomoci své psycholožky pochopila, že klíčovou roli v jejích milostných vztazích hrála její matka. „Měla mě velmi brzo a otec brzy zemřel. Vždy mě považovala spíše za sestru než dceru a stále mě pomlouvala. Pro mě pak láska znamenala být ponižována. Vyhledávala jsem muže, kteří mě milovali tím způsobem, že se mnou špatně zacházeli," říká Gaëlle.

„Žila jsem kdysi sedm let s alkoholikem, kterého jsem nakonec opustila. V následujících týdnech jsem se setkala s jiným mužem, údajně vyléčeným alkoholikem. Když jsem byla těhotná, začal pít znovu. Odešla jsem od něho i s miminkem," svěřuje se dvaačtyřicetiletá Myriam.

Celých následujících 16 let navazovala další vztahy se stejnými partnery. „Nakonec jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc, abych pochopila, proč tomu tak je. Musela jsem připustit, že se stejné schéma opakovalo proto, že jsem ho umožňovala," říká Myriam.

Může pomoci terapie

Géraldyne Prévotová Giganová se se svými pacientkami snaží vytvořit profil osobností, k nimž tíhnou. „Pak je snadnější uvědomit si chování, které nás vede k tomu, že prožíváme znovu neúspěšný vztah," říká.

"Uzdravení" však nepřichází jako zázrakem. I během terapie některé ženy vyhledávají stále tytéž muže. Reagují však živěji a většinou vztah ukončí dříve, než začnou trpět.

Je rovněž třeba usilovat o to, aby naše vize lásky nebyla zkreslená. „Často se zaměňuje mužnost s dominantním chováním. Osoby přitahované muži či ženami, kteří jsou pro ně nebezpeční, mají často tendenci považovat slušnost za slabost. Vybízím je, aby se tito lidé zbavili předsudků a představovali si jiný typ lásky, která je může učinit šťastnými," uvádí Giganová. Rovněž ženám vštěpuje, aby uvažovaly o sebeúctě a přesvědčovaly se o tom, že si zaslouží být milovány a ctěny, dodává.

Především je třeba vyhnout se tomu, aby obviňovaly samy sebe. „Mnozí moji pacienti se obviňují, že jsou za své neštěstí v lásce zodpovědní. To nikam nevede. Do jisté míry můžeme být vděčni za to, že jsme prožili vztah, byť byl obtížný. To nás může vést k jinému muži či jiné ženě, kteří budou důkazem toho, že jsme se vymanili ze svého schématu," uzavírá Giganová.