Vědci se zajímali o to, jak jsou lidé spokojeni se svým životem, zda trpí nějakou chronickou nemocí, jsou soběstační, a jak moc jsou během dne aktivní. Jejich závěry pak byly jednoznačné. Partnerské štěstí ovlivňuje zdraví jedinců, čím šťastnější a spokojenější spolu partneři jsou, tím je větší předpoklad, že budou i zdravější.

„Paradoxně není důležité, jak moc jste spokojeni sami se sebou, jako to, zda jste spokojeni s výběrem partnera. Tudíž můžete být nejšťastnější člověk pod sluncem, ale pokud žijete s někým, s kým si příliš nerozumíte, citově s ním strádáte, odrazí se to negativně na vašem zdraví,” vysvětluje pro Daily Mail vědec Bill Chopik.

Podle vědců je to dáno především tím, že lidé, kteří žijí ve spokojeném partnerství, lépe spí a pravidelněji jí, jsou optimističtější a také mnohem aktivnější. Naopak nespokojení partneři se mnohem více upínají k alkoholu či cigaretám a celkově nezdravému životnímu stylu.

„Výzkum jasně ukázal, že pokud jsou lidé spokojeni s výběrem svého partnera, je jim s ním dobře, pak se cítí lépe po psychické i fyzické stránce, mají lepší kondičku, více energie a netrápí je tolik zdravotní problémy, jako ty jedince, kteří jsou se svými protějšky nespokojeni. A to bez ohledu na to, jak se cítí sami a v jakých životních situacích se nacházejí,” dodává Chopik.