Vědci z floridské univerzity Gulf Cost, aby dokázali svá tvrzení, připravili rozsáhlý online test a nechali jej vypracovat svými vysokoškolskými studenty. Chtěli tak studenty rozdělit na ty, kteří aktivně vyhledávají proaktivní situace a tzv. myslitele, kteří nedělali nikdy nic jiného, než že usilovně přemýšleli.

Následně každý účastník výzkumu dostal akcelerometr a měl zaznamenávat veškerou svou aktivitu v průběhu sedmi dnů.

Z jejich zjištění zveřejněném v odborném časopise Journal of Health Psychology jasně vyplynulo, že tzv. myslitelé byli výrazně méně aktivní v průběhu týdne. O víkendu na tom byli s aktivitou všichni sledovaní stejně.

Aktivní lidé zahánějí myšlenky

Podle vědců je to jasným důkazem toho, že inteligentní lidé jsou v průběhu týdne línější, protože veškerou energii vkládají do přemýšlení. Většinu času tráví se svými myšlenkami a hledáním řešení. Uspokojují tak i své veškeré potřeby.

Naopak aktivní lidé v podstatě svou aktivitou zahánějí myšlenky. Než by se do hloubky zamýšleli nad životem a trávili dlouhý čas hledáním řešení, raději přiloží ruku k dílu nebo vyběhnou kamkoliv ven.

Přemýšliví lidé jsou často samotáři

Předchozí výzkumy také ukázaly, že přemýšliví lidé jsou častěji introverti, kteří upřednostňují samotu, jelikož je tak nikdo neruší od jejich myšlenek. Často tak žijí izolovaně od větších kolektivů. Hůře navazují jakékoliv sociální vazby.