Samotné uzavření sňatku je vnímáno u 37 % lidí především jako posílení vztahu a další krok v jeho vývoji. Pro 23 % má tato instituce i praktický význam. Ať už jde o daňová zvýhodnění, vyšší pravděpodobnost získání hypotéky či novomanželské půjčky, manželé mají i dnes větší výhody, než pokud vystupuje každý z páru sám za sebe.

Pětina lidí pak vnímá manželský svazek jako symbol a stvrzení lásky. Tento názor převládá zejména mezi mladými lidmi do 26 let, kde ho sdílí třetina respondentů. Hlavně symboliku vidí v uzavření manželství také výrazně více žen (24 %) než mužů (15 %).

Ostatní se na manželství dívají méně prozaicky. Za nezbytnost, pokud spolu dva lidé plánují rodinu, považuje uzavření manželského svazku 15 % Čechů. Přes 4 % dotázaných mají tento akt spojen v první řadě se vzájemným sdílením příjmů a výdajů a větší finanční transparentností ve vztahu.

Přežitek doby i ztráta svobody

Manželský svazek nedává v dnešní době smysl pouze dvěma procentům dotázaných ve věku od 18 do 26 let. Nedůvěra ve význam manželství je nejvíce znát mezi lidmi ve věku okolo 40 let. Smysl v dnešní době nemá podle 15 % z nich.

Negativní pohled na manželství má i devět procent lidí, kteří považují manželský svazek za přežitek doby a „zbytečný kus papíru“, pro necelá 4 % pak představuje především ztrátu svobody a nezávislosti.

Výsledky průzkumu také potvrdily nepříliš překvapivý závěr, že k oběma těmto skeptickým pohledům se přiklánějí spíše muži.