Wrightová popisuje, že ženy hledají muže svých snů povahově podobného svému otci i v případech, že vztahy v rodině nebyly zcela ideální. Podle odbornice si ženy, které vyrostly bez otce, často podvědomě hledají starší partnery.

Expertka v rozhovoru pro Marie Claire, který přinesl Dailymail, řekla, že jsou ženy pro tuto věc „sexuálně naprogramovány“, a to už od útlého věku. To, co se naučí v dětství od svých rodičů, velmi intenzivně vnímají a následně používají v budoucnosti.

Touha po lepším vzoru

Případy, kdy mají ženy se svými biologickými otci špatné vztahy, a stejně si najdou partnera s podobnými povahovými rysy, vysvětluje odbornice tím, že mají ženy tendence najít si podobného druha proto, aby jej podvědomě „opravily a udělaly z něj pro sebe lepšího člověka“.

Doktorka Wrightová vzpomíná na jednu ze svých klientek, která se scházela pouze s bohatými muži a vnímala to jako rebelii vůči svému velmi chudému otci. Nakonec však vyšlo najevo, že všichni movití partneři byli stejně nevhodnými a nečestnými partnery, stejně jako klientčin otec. Množství peněz bylo v porovnání s povahovými rysy otce tedy naprosto irelevantní.

Profesorka psychologie na Colorado State University Jennifer Harmanová tyto případy potvrzuje. „Pokud lidé nemají dostatek sebeúcty vlivem rodičů, často se zavazují v partnerství s protějškem, který jejich pocit o sobě samém jen potvrzuje.“

Kopírujeme vzpomínky z dětství

Ženy, které vyrostly bez otce, partnery hledají v touze po stabilním, silném a odpovědném mužském vzoru ve svém životě. Proto tvoří dvojice zejména s o několik let staršími muži. Doktorka Wrightová dále upozorňuje, že mohou také toužit po někom, kdo bude připomínat jejich dědečka, což může odrážet někoho, kdo byl jejich jediným silným a přítomným mužským vzorem v dětství.

Podle mnoha studií mají největší šanci na spokojené a stabilní romantické vztahy s muži právě ty dámy, které vyrostly ve stabilní, milující rodině.

„U dívek, které vyrostou ve stabilním, bezpečném prostředí, kde byl samozřejmostí komunikativní vztah s otcem, je méně pravděpodobné, že otěhotní jako teenagerky a také méně pravděpodobné, že budou sexuálně aktivní v příliš mladém věku,“ potvrzuje profesorka psychologie Linda Nielsenová.

„To vede k tomu, že žena čeká na pravou příležitost, kdy se vdá a bude mít děti, do značné míry proto, že se zaměřuje na dosažení svých cílů ve vzdělání,“ dodává doktorka. Odbornice také říká, že u ženy s dobrými vztahy v rodině je méně pravděpodobné, že porodí dceru s psychickými problémy.

Vztahy s muži, kteří připomínají otce, nejsou vždy na škodu

Nielsenová zároveň uklidňuje ženy, které mají z randění s protějškem připomínajícím jejich otce špatný pocit. Náklonnost k otcovskému vzoru není vždy špatná věc. Nejdůležitější je, aby partner sdílel spíše otcovy lepší vlastnosti, než naopak a byl tak jeho „lepší“ verzí.

Doktorka Wrightová proto radí srovnat dobré a špatné vlastnosti partnera s otcem, což může upozornit na pozitivní a negativní vzory a pomůže nastolit ve vztahu rovnováhu. Také to může být vodítkem pro uvědomění toho, zda je vybraný partner vhodným kandidátem pro společný život, nebo ne.

„Je to jen o tom odtrhnout se od svých kořenů a na vztah s partnerem se dívat jako na samostatné vytvoření nové rodiny,“ uzavírá Wrightová.